Skolēnu uzņemšana 2020./2021. m. g.

Skolēnu uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijā notiek konkursa kārtībā visās izglītības programmās.

2020./2021. m.g. 7. klasē uzņemšana sākas  no 2020. gada 1. jūnija līdz 5. jūnijam

 Vecākiem savu apmeklējumu lūdzam obligāti pieteikt pa tālruni 65044522 – sekretārei un vēlams iepriekš sagatavotu iesniegumu:

Kā arī līdzi jāņem:

  • izglītības dokuments (liecība);
  • personu apliecinoši dokumenti;
  • 2 fotogrāfijas (2 x 3 cm)
  • Skolēna apliecība

2020./2021. m.g. 10. klasē uzņemšana sākas  no 2020. gada 8. jūnija līdz 19. jūnijam

Vecākiem savu apmeklējumu lūdzam obligāti pieteikt pa tālruni 65044522 – sekretārei un vēlams iepriekš sagatavotu iesniegumu:

Kā arī līdzi jāņem:

  • izglītības dokuments (liecība);
  • personu apliecinoši dokumenti;
  • 2 fotogrāfijas (2 x 3 cm)
  • Skolēna apliecība

Uzņemšanas noteikumi