Svarīga informācija 9.klašu skolēniem

Valsts izglītības satura centrs informē, ka 2021.gada 24.martā Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”, Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr.319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā” 

Atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem 2020./2021.mācību gadā 9.klases skolēniem obligāti jāveic diagnosticējošie darbi:

  • latviešu valodā  (rakstu daļa 2021.gada 27.aprīlī, mutvārdu daļa no 13. aprīļa līdz 29.aprīlim);
  • matemātikā (rakstiski) 2021.gada 29.aprīlī.

Pēc izglītības iestādes izvēles var organizēt arī citu diagnosticējošo darbu norisi.

Domājot par skolēnu tālāko ceļu izglītībā un ņemot vērā normatīvos aktus, kas nosaka, ka, beidzot vispārējās izglītības apguves posmu, CE ir jākārto pirmajā svešvalodā, t.i., angļu valodā,

Ogres Valsts ģimnāzijā izvēles valsts diagnosticējošais darbs noteikts angļu valodā visiem 9.klašu skolēniem (rakstu daļa 2021.gada 13.aprīlī, mutvārdu daļa no 13. aprīļa līdz 29.aprīlim).