Stundu izmaiņas

Mācību process  tiek realizēts pēc aktuālā stundu saraksta, tiešsaistes stundu saraksti ar izmaiņām katrai nedēļai pieejami e-klases informācijas plūsmā.