Personāls

OVĢ vadība

Inna Zeņkeviča Direktore Inna.zenkevica@ovgimnazija.com
Inga Laipniece Direktores vietniece izglītības jomā Inga.laipniece@ovgimnazija.com
Rasma Zaikovska Direktores vietniece
metodiskajā darbā
Rasma.zaikovska@ovgimnazija.com
Anete Ezeriete Direktores vietniece
audzināšanas darbā un interešu
izglītībā
Anete.ezeriete@ovgimnazija.com
Viktorija Gailiša Direktores vietniece IT
jautājumos
Viktorija.gailisa@ovgimnazija.com
Aivars Adamovičs Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars.adamovics@ovgimnazija.com

OVĢ kanceleja

Daiga Kuzmina Sekretāre 65044522
Līga Lībmane Kancelejas vadītāja 65035694

       OVĢ atbalsta personāls

Agnese Žaltauska Sociālais pedagogs 65035692
Jevgēnija Sergejeva Psihologs 26035526
Sandra Kupča Medmāsa  65035697

OVĢ pedagogi

Saziņai ar pedagogiem lūgums izmantot e-klasi vai vienoto e-pastu: vards.uzvards@ovgimnazija.com

Dabaszinātņu mācību joma

Ilze Pomere Ķīmija Jomas vadītāja
Elza Kuciņa Ķīmija  
Aigars Kuzmins Ģeogrāfija  
Elvīra Kadakovska Bioloģija  
Ilze Kaļāne Bioloģija,
ģeogrāfija, dabaszinības
 
Igors Pavelko Fizika  
Kalvis Kalniņš Fizika  

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Daina Sergejeva Sports Jomas vadītāja
Andris Vasioleks Sports  

Matemātikas mācību joma

Inga Linkuma Matemātika Jomas vadītāja
Irina Bogdanova Matemātika  
Līga Strauss Matemātika  
Ludmila Aizporiete Matemātika  
Vija Sleže Matemātika  

Tehnoloģiju mācību joma

Sanita Čiekure-Salceviča Dizains un tehnoloģijas Jomas vadītāja
Andris Princis Dizains un tehnoloģijas  
Aleksejs Leonovičs Informātika/datorika  
Maira Zandberga Informātika/datorika  
Viktorija Gailiša Informātika/datorika  

Valodu mācību joma

Svetlana Sermule Latviešu valoda/literatūra Jomas vadītāja
Ingrīda Pētersone Latviešu valoda/literatūra  
Inga Laipniece Latviešu valoda/literatūra  
Laimdota Jonkuse Latviešu valoda/literatūra  
Velga Kalniņa Latviešu valoda/literatūra  
Astra Ozola Angļu valoda  
Ieva Sala Angļu valoda  
Maija Vilnīte Angļu valoda  
Māra Dātova Angļu valoda  
Viktorija Gailiša Angļu valoda  
Ieva Šūpola Angļu valoda/ Franču valoda  
Gundega Vekmane Angļu valoda/Franču valoda  
Dace Jansone Krievu valoda  
Larisa Radionova Krievu valoda  
Mārīte Karņicka Krievu valoda  
Terēzija Austruma Krievu valoda  
Ivita Ozerinska Vācu valoda  

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Rūdolfs Cīrulis Vēsture, sociālās zinības, politika un tiesības Jomas vadītājs
Iveta Atte Vēsture, sociālās zinības  
Valentīna Gulāne Vēsture, sociālās zinības  
Zane Bašara Ekonomika  
Māris Mikulāns Sociālās zinības  
Vineta Oboznaja Kulturoloģija  
Jānis Putniņš Filozofija  

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mācību joma

Baiba Rulle Mūzika Jomas vadītāja
Kristaps Kiršteins Mūzika  
Sanita Nikitenko Vizuālā māksla  
Vineta Oboznaja Vizuālā māksla  
Inga Laipniece Teātra māksla