Skolēnu pašpārvalde 2019. / 20. m. g.

Kontakti:
E-pasts saziņai – ovgpasparvalde@gmail.com
Facebook lapa “ovgsp”- www.facebook.com/ovgsp/
Instagram profils “ovg_sp” – www.instagram.com/ovg_sp/
YouTube konts “OVĢ Pašpārvalde” – www.youtube.com/channel/

Elīza Savicka – pašpārvaldes vadītāja

Patriotiskais mēnesis – 2019. gada novembris

Patriotisko mēnesi iesākām ar tradicionālo dziesmu konkursu. Kurā par godu Latvijas dzimšanas dienai dziedājām Raimanda Paula dziesmas. Šogad konkursā piedalījās 16 klases. Dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija – Ogres novada Kultūras centra pārstāve un bērnu vokālās studijas “Svilpastes” vadītāja Ilze Miezere, dziedātāja, bijusī vecāku padomes priekšsēdētāja Dzintra Delpere, mūziķis, komponists, Ogres novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, deputāts Artūrs Mangulis, pašreizējā vecāku padomes priekšsēdētāja Inga Prince.
Konkursa apbalvošana notika 2 klašu grupās: 7. – 9. klases un 10. – 12. klases. Labākās klases tika noskaidrotas pēc žūrijas vērtējuma.

7. – 9. klase
1. vieta: 8.e klase “Melns ar baltu”
2. vieta 7.b klase “Somu pirts”
3. vieta 7.a klase “Sasala jūriņa”

10.-12. klase
1. vieta 12.c klase “Laternu stundā”
2. vieta 10.b klase “Es šonakt sēdēšu uz jumta”
3. vieta 10.d klase “Pelnrušķīte”

Pasākuma noslēgumā visiem klātesošajiem bija iespēja nobalsot arī par savu simpātiju. Skatītāju simpātijas balvu ieguva 7.b klase ar priekšnesumu “Somu pirts”.
Skolēnu pašpārvalde saka lielu paldies par konkursa ideju un organizēšanu Vecāku padomei, Ogres batutu parkam “JumpPark” , Ogres novada Kultūras centram, kā arī mūzikas skolotājiem Baibai Rullei un Kristapam Kiršteinam.


No 2019. gada 11. līdz 15. novembrim skolā svinējām patriotisko nedēļu ar dažādiem pasākumiem par godu Latvijas valsts 101. dzimšanas dienai.
Nedēļu iesākām ar svinīgu sveces padošanas pasākumu apkārt skolai, kur vienojāmies dzīvā ķēdē un nodevām labus vēlējumus viens otram.

Diena turpinājās ar Lāčplēša dienas sporta sacensībām, kur noskaidrojām stiprākos skolā. Sacensībās piedalījās 5 klases, kuru konkurencē
3. vietu ieguva 10. b klase,
otro 12. b,
pirmo 12. c klase.
Jāsaka paldies arī 10. d un 11. c klasēm par piedalīšanos un skolas tradīcijas turpināšanu.

Nedēļa turpinājās ar vairākiem koncertiem, sākot ar koncertu vecākiem un piektdien koncertu skolotājiem un skolēniem. Tajos piedalījās gan mūsu skolas kori, gan deju kolektīvi. Paldies jāsaka arī mūsu oratoriem un vadītājiem Indrai Tilakai un Kārlim Lišmanim.  Vislielākais paldies koncerta režisoram Kristapam Kiršteinam un pārējiem, kas piedalās, lai šis koncerts izdotos.