Ogres Valsts ģimnāzijas 2019./2020. m.g. valsts pārbaudes darbu izvērtējums

2019./2020. m.g. Ogres Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēni valsts pārbaudes darbos uzrādījuši augstākos rezultātus novadā. Rezultāti visos trijos obligātajos eksāmenos kopvērtējumā bija par 13,9% augstāki nekā valstī, atkārtoti izpildot nepieciešamos kritērijus Valsts ģimnāzijas statusa saglabāšanai.

Visaugstākie vērtējumi šogad bijuši krievu valodā (85,83%), angļu valodā (80,41%), vēsturē (75,47%), latviešu valodā (70,69%), kā arī ķīmijā (69,78%). Arī tādos mācību priekšmetos kā bioloģija un informātika rādītāji bijuši vidēji par 5% augstāki nekā valstī, savukārt matemātikā pat par 13%.

Kopumā obligātos valsts pārbaudes darbus kārtojuši 46 skolēni, savukārt izvēles priekšmetu: 1) angļu valodu kārtoja – 45; 2) ķīmiju – seši; 3) deviņi skolēni izvēlējās bioloģiju; 4) divi – fiziku; 5) divi – informātiku; 6) divi – vēsturi un vēl viens krievu valodu.

Lepojamies ar mūsu audzēkņu sasniegumiem un vēlam tikpat augstus rezultātus arī turpmāk.