Atbalsta personāls

Ogres Valsts ģimnāzijā darbojas atbalsta personāla komanda, kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu, kā arī sniedz ieteikumu par atbilstošu pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības veidu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām.

Komandas sastāvs:
Direktores vietniece audzināšanas darbā un interešu izglītībā – Anete Ezeriete
Skolas psihologs – Jevgēnija Sergejeva
Skolas sociālais pedagogs – Agnese Žaltauska
Skolas medmāsa – Sandra Kupča

Jebkurš skolēns var saņemt atbalsta personāla palīdzību, ja pēc tās vēršas pats, to lūdz vecāki vai skolotājs. Šādos gadījumos lūgums sazināties ar Aneti Ezerieti, rakstot e-klasē vai uz e-pastu: anete.ezeriete@ovgimnazijacom.

Skolēniem pieejamas arī individuālās psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas. 

Skolas psihologa Jevgēnijas Sergejevas pieņemšanas laiki:
Otrdiena: 8.30 – 17.00
Ceturtdiena: 8.30 – 16.00
Piektdiena: 8.30 – 16.30

Pieteikties konsultācijām var rakstot e-klasē vai zvanot 26035526

Skolas sociālā pedagoga Agnese Žaltauskas pieņemšanas laiki:
Katru darba dienu: 8.30 – 15.00

Pieteikties konsultācijām var rakstot e-klasē vai zvanot 65035692