Mācību jomas

Skolas mērķis (metodiskā tēma) 2019. / 2020. māc. gadā – „Motivējošas un apzinātas mācību vides praktiskā veidošana Ogres Valsts ģimnāzijā izglītības kvalitātes paaugstināšanai”

Uzdevumi:

  • paaugstināt mācību stundas efektivitāti, aktualizējot jēgpilnu uzdevumu veidošanu starpdisciplinārā pieejā,
  • turpināt vērtībizglītības īstenošanu,
  • paaugstināt pedagogu prasmes stundu plānošanā dziļās mācīšanas īstenošanā,
  • organizēt savstarpējo stundu vērošanu.

Skolas mācību jomu vadītāji:

Valodu joma – Svetlana Sermule

Dabaszinību joma –  Ilze Pomere

Matemātikas joma – Inga Linkuma

Tehnoloģiju joma –  Maira Zandberga

Kultūras izpratnes un pašizpausmes joma – Baiba Rulle

Veselības un fizisko aktivitāšu joma – Daina Sergejeva

Sociālā un pilsoniskā joma – Dace Zemīte