Metodiskais darbs

Ogres Valsts ģimnāzija piedāvātās un īstenotās pedagogu kompetences pilnveides programmas 2020./2021.m.g

“Debašu metodes un paņēmieni efektīva mācību procesa īstenošanai”
2020. gada 18. augustā

“Kompetenču pieejas īstenošana krievu valodas stundās, uzsākot darbu pēc jaunajiem izglītības standartiem”
2020. gada 20., 21. augustā

“Pārmaiņas. Gatavība. Jaunrade”
2020. gada 20. oktobrī

„Skolēna izpratnes padziļināšana, izmantojot matemātiskās stratēģijas. Kompleksa snieguma vērtēšana.”
2020. gada 22. oktobrī

„ Mācību satura plānošana, mācīšana un vērtēšana mācību stundā.”
2020. gada 15. oktobrī,12. novembrī

“Kā no lielās idejas nonākt līdz sasniedzamajam rezultātam matemātikas mācību stundā”
2020. gada 21. decembrī

“Mācību priekšmeta inženierzinības saturs, uzdevumi un praktiskie darbi”
2020. gada 21. decembrī

“Starppriekšmetu saikne kompetenču pieejas īstenošanai dabaszinātņu priekšmetos
2020. gada 22. decembrī

“JavaScript pamatskolā vidē s2js”
2021. gada 4. janvārī

“Pedagoģiskā komunikācija ar pusaudžiem un jauniešiem reālajā un virtuālajā vidē”
2021. gada 21. janvārī

“Vienkāršruna bērnu un jauniešu vidē. Pedagoģiskais darbs un korekcijas iespējas.”
2020. gada 18. februārī