Kultūras un pašizpausmes mākslas joma

Teātra māksla

Teātra mākslas resursu datu bāze, kurā apkopoti dažādi metodiskie materiāli.

Vizuālā māksla

Kopš 2014. gada vizuālās mākslas skolotājas Sanitas Nikitenko izveidota personīgā mājas lapa (autordarbs) zirnis.lv, kurā publicēti metodiskie materiāli vizuālajā mākslā, tehniskajā grafikā un rokdarbos. Mājas lapa zirnis.lv uzrādīta kā elektroniskais mācību līdzeklis jaunajā Skola 2030 mācību programmā “Dizains un tehnoloģijas” 1.-9. klasei.

  1. Materiāli vizuālajā mākslā: https://www.zirnis.lv/viz-maksla
  2. Materiāli tehniskajā grafikā: https://www.zirnis.lv/tehniskagrafika

Mūzika

Stundas temats/mērķis/sasniedzamais rezultāts/mācību materiāliAutors
Stundas temats – Mūzikas festivāli Latvijā
Stundas mērķis – Iepazīt Latvijas populārākos mūzikas festivālus (garīgās mūzikas, populārās mūzikas un viduslaiku/senās mūzikas festivālus).
Sasniedzamais rezultāts – veic pētījumu par kādu no mūzikas festivāliem Latvijā – veido mūzikas festivāla protokolu.
Mācību materiāliPrezentācija, darba lapa un pārbaudes darbs
Kristaps Kiršteins