Ķīmijas skolotāja Ilze Pomere saņem titulu “Gada skolotājs 2020”

30. oktobrī Ogres novada pašvaldībā tika sumināti apbalvojuma “Gada skolotājs 2020” titula ieguvēji. Gada balvu nominācijā “Par inovācijām izglītības procesā vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs” saņēma OVĢ ķīmijas skolotājai Ilze Pomere.

“Paldies visiem skolēniem, kurus es esmu mācījusi, kurus mācu un kurus es mācīšu. Es ceru, ka nākotnes mācīšana man sniegs tikpat lielu gandarījumu, kā ir sniegusi līdz šim. Īpašs paldies tiem skolēniem, kuri ķīmiju iemīl uz mūžu, un, protams, paldies arī citiem maniem līdzcilvēkiem – darba kolektīvam, maniem tuvākajiem dabaszinātņu kolēģiem, Ogres Valsts ģimnāzijas administrācijai, manai ģimenei. Visbeidzot paldies Ogres novada pašvaldībai un sniegtajam atbalstam izglītībai. Paldies par svētku sajūtu!”, saņemot balvu teica I. Pomere.

Arī skolas direktore Inna Zeņkeviča, sveicot skolotāju Pomeri kolektīva vārdā, neslēpa savu prieku un gandarījumu, ka skolotājas aizrautība un darbs ticis novērtēts arī novadā: “Mums ir patiesi paveicies, ka esat mūsu skolas patriote un darāt šo darbu ar tādu entuziasmu, ka sasniegumi ir neizbēgami. Es novēlu, lai mūsu skolā ir aizvien vairāk skolēnu, kas izvēlas mācīties ķīmiju, un vēl vairāk tādu skolēnu, kas nāk uz mūsu skolu, jo grib mācīties ķīmiju tieši pie jums.”

Video par skolotāju I.Pomeri