“Kas zina, ko grib, – spēj, ko grib” (Rainis) – skolēnu sasniegumi latviešu valodas olimpiādēs

Inese Bērziņa (momenti.lv)

Šī gada 4. janvārī, jau II semestra pirmajā dienā, notika starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde talantīgākajiem 8.-9. klašu skolēniem, savukārt 18. janvārī notika starpnovadu olimpiāde 11.-12. klašu skolēniem, kurā, neapšaubāmi, piedalījās jaunieši no Ogres Valsts ģimnāzijas, sacenšoties par iespēju sevi pierādīt galaposmā valsts olimpiādē.  Kā katru gadu, uz starpnovadu olimpiādi vispirms jāizcīna ceļazīme skolas olimpiādē, kurā kopumā šogad piedalījās 34 skolēni.

Starpnovadu olimpiādē savas spējas pierādīja pieci zinošākie no 8. klasēm – Ertmane Tīna Kitija (8.b.), Miežāne Alise (8.b), Dimza Viktorija (8.c), Grīnums Mārtiņš (8.a), Borisēviča Viktorija Elizabete (8.a) – un septiņi pieredzes bagātākie no 9. klasēm: Tēra Nikija (9.e), Dzene Undīne (9.e),  Millere Madara (9.a), Zazerska Estere (9.e), Priede Baiba (9.e), Saulīte Amanda (9.a), Ziņģīte Marta Karolīne (9.a). Ģimnāzijas godu starpnovadu olimpiādē aizstāvēja Ozola Nadīna (11.b), Ozola Kristiāna (11.b), Viļuma Emīlija (11.b), Pīlāce Elizabete (12.b) un Nipkens Kristofers (12.b).

Lepojamies ar skolēnu veikumu un pateicamies par lieliskajiem rezultātiem!

Jau 6. martā valsts olimpiadē piedalīsies Ozola Nadīna (11.b), savukārt 26. martā par labākā latviešu valodas un literatūras pārzinātāja titulu valsts olimpiādē turpinās cīnīties Ertmane Tīna Kitija (8.b.), Miežāne Alise (8.b) un Tēra Nikija (9.e), Dzene Undīne (9.e).

Šobrīd meitenes cītīgi mācās un pilnveido savas zināšanas, prasmes un iemaņas, un jāzina patiešām daudz, par ko varat pārliecināties, ja izmēģināsiet paši izpildīt kādu no iepriekšējo gadu olimpiāžu darbiem, kas atrodami te:
https://www.riimc.lv/lv/events/latviesu-valodas-un-literaturas-olimpiade-8-9-klasem-04012021/3199
https://www.riimc.lv/lv/events/latviesu-valodas-un-literaturas-olimpiade-11-12-klasem-18012021/3203

Apsveicam un turpinām turēt īkšķus par meitenēm, kā arī sakām pateicības vārdus skolotājām: Laimdotai Jonkusei, Svetlanai Sermulei, Ingrīdai Pētersonei un Ingai Laipniecei!