Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Karjeras atbalsta pasākumi Ogres Valsts ģimnāzijā

2019./20.mg. 2.semestris

28.08.2020

Attālināto mācību laikā Ogres Valsts ģimnāzijas pedagogs – karjeras konsultants Vineta Oboznaja papildināja zināšanas un ieguva sertifikātu ar tiesībām veikt pedagoga – karjeras konsultanta pienākumus un vadīt individuālo konsultēšanu vispārējā un profesionālajā izglītībā.

Lai spētu sniegt mūsdienīgu karjeras atbalstu skolēniem, skolotājiem un vecākiem, izpētīta informācija par organizācijām, kas saistītas ar karjeras izglītību (Start Strong, Pacelt pasauli, ProFoli u.c.).

Lai uzzinātu aktualitātes karjeras izglītībā un spētu palīdzēt jauniešiem karjeras izvēlē, tika īstenota dalība e-Twinnig u.c. rīkotajos vebināros.

Turpināts iepazīties ar jaunajiem metodiskajiem materiāliem Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā, lai tiktu apzinātas un turpmāk pielietotas daudzveidīgas, konkrētajām situācijām atbilstošas metodikas karjeras attīstības atbalstam.  

Lai uzzinātu par aktuālajām vakancēm Latvijas uzņēmumos, tika īstenota dalība “Tiešsaistes karjeras diena ar LIAA”.

7.-12.klašu izglītojamie tika informēti par dažādām aktualitātēm karjeras izglītībā – tiešsaistes bezmaksas individuālo konsultāciju pieejamību, attālinātajām Atvērto durvju dienām, iepazīstināti ar aktuāliem karjeras apmācības materiāliem, iespēju piedalīties vebināros.

Lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties piemērotāko no skolas piedāvātajām izglītības programmām vai rast atbilstošākās mācību iespējas Latvijas profesionālajās skolās, 9.klašu izglītojamajiem tika piedāvāta elektroniska informācija, piekļuve testiem.

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes studentu biznesa inkubatoru tika veikts pētījums ar mērķi uzlabot un attīstīt karjeras piedāvājumu skolēniem, izsūtīta aptauja 7.-12.klašu vecākiem.

Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzijas pedagoģe Vineta Oboznaja.

Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 21 645 410 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 398 598 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 246 812 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

Valsts izglītības attīstības aģentūra projektu īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, profesionālās izglītības kompetenču centriem un Valsts izglītības satura centru.

12.03.2020

2020.gada 12.februārī pasākuma “Ēnu diena 2020” ietvaros 7., 11. un 12.klašu skolēni iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, dodoties uz uzņēmumiem un atrodoties reālā darba vidē. Skolēniem bija iespēja iejusties Saeima deputāta, auditora pirmsskolas izglītības skolotāja, jurista, projektu vadītāja, ārsta – dermatologa, operāciju māsas, pasākumu producenta, finanšu ekonomista, autoskolas instruktora – pasniedzēja, stilista, grāmatveža, advokāta, loģistikas speciālista un citās profesijās.  

2020.gada 17.februārī 12.klašu skolēniem notika karjeras pasākums “Uzņēmēja gars”, kura mērķis bija gatavoties darba meklēšanas procesam un sevis pārstāvēšanai darba intervijās. Pasākuma tēma – radošums, tā veicināšana panākumu gūšanai karjerā. Tika prezentēti Latvijas uzņēmēju veiksmes stāsti, 28 idejas, kā rosināt radošumu, kas ir radošuma “ienaidnieki”. Notika grupu darbs: inovatīvu ideju ģenerēšanas vingrinājums ar konkrētu rezultātu. Pasniedzēja pastāstīja par sevis un savu ideju prezentēšanu – kāda ir ārējā izskata, apģērba un krāsu ietekme uz prezentēšanas rezultātu, kas ir netradicionāla pieeja prezentāciju veidošanai. Skolēniem bija jāveic praktisks uzdevums – 15 sekunžu rīks, lai iemācītos prezentēt jebko. Skolēni uzzināja 10 zelta likumus labai prezentācijai, bija praktiski vingrinājumi skaidrai runai, “antistresa” metodēm pirms uzstāšanās.

2020.gada 20.februārī 12.klašu skolēni piedalījās pasākumā “Piemērotākās profesijas izvēles ceļš: soli pa solim”. Nodarbību laikā skolēni diskutēja par mērķu nozīmi karjeras izvēlē un plānošanā. Tika apzināti arī profesijas izvēles aspekti, profesionālās piemērotības nozīmīgums. Skolēni mācījās izvērtēt esošos mērķus, veidot mērķa sasniegšanas plānu. Tika pārrunāti arī personības īpašību ietekme uz mērķu sasniegšanu. Skolēni spēles veidā apzināja sev piemēroto profesiju iezīmes, veidoja savu mērķu vairogu.

2020.gada 11.martā 9.klašu skolēniem norisinājās pasākums “Karjera – mērķis mērķtiecīgajiem”, kura ietvaros tika pārrunāts par mērķu izvirzīšanu un karjeras izvēli. Skolēniem tika doti padomi, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei, kā sastādīt mērķu sasniegšanas soļus un novērtēt sasniegtos rezultātus.

Projekta (Nr. 8.3.5.0./16/I/001) kopējais attiecināmais finansējums ir 21 645 410 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 18 398 598 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 246 812 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada 31.decembrim.

2019./20. m.g. 1. semestris

2019. gada 19. decembrī Ogres Valsts ģimnāzijā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mans ceļš karjerā”. Šogad jauniešu izvēlei tika piedāvātas astoņas dažādas profesijas –
Deniss Ševeļovs sniedza ieskatu influenceru pasaulē, Ija Strīķe stāstīja par karjeras iespējām bankā,
Ilze Gausiņa skaidroja biroja darba organizatora darbu,
Inga Rītere ieinteresēja fizioterapeita profesijā,
Liena Valeskalne atklāja skolēniem modes dizaina pasauli,
Rūdolfs Pētersons sniedza vielu pārdomām kā plastmasas pārstrādes speciālists,
Arita Dubņika modināja interesi par zinātnieka karjeru un SIA Domus Eco skaidroja, kas ir ekoloģiska ēku projektēšana un būvniecība.


No plkst. 9:00 līdz 12:45 katram 7.-12. klases skolēnam bija iespēja uzzināt vairāk par četrām profesijām, ar tām saistītajām izglītības iespējām un saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem. Visās nodarbībās tika piedāvāta lekcija un diskusija. Tādās nodarbībās kā “Ieskats influenceru pasaulē”, “Biroja darba organizators”, “Profesija – fizioterapeits”. “Modes dizains” un “Zinātnieka karjera” tika piedāvāta arī praktiska nodarbība.
Deniss Ševeļovs stāstīja par “satura veidotāja” darba un izglītības iespējām Latvijā un pasaulē, kā arī par industrijas aizkulisēm Latvijā.
Gatis Sala iepazīstināja ar projektēšanas un būvniecības pamatprincipiem, šķēršļiem un grūtībām, lielākajiem izaicinājumiem nākotnes ēku būvniecībā un ekoloģiskajiem risinājumiem. Ija Strīķe akcentēja šī brīža banku sektora tendences, darba tirgu un iesaistīšanos tajā. Ilze Gausiņa stāstīja par lietveža profesiju, nacionālām un internacionālām darba iespējām, aktualitātēm un piedāvāja grupu darbu “dokumenta sagatavošana”. Inga Rītere veicināja izpratni par fizioterapeita profesiju, pienākumiem un ikdienas darba specifiku, kā arī sniedza iespēju spēlēt interesantu spēli ar uzdevumiem. Liena Valeskalne sniedza ieskatu modes dizainera darbā un izglītības iespējās Latvijā un ārvalstīs kā arī modes industrijā, piedāvājot aktivitāti “Lietišķā stila etiķete”. Rūdolfs Pētersons dalījās zināšanās par plastmasas pārstrādi , plastmasas atkritumu ietekmi uz cilvēku veselību un svarīgo piesardzību strādājot ar plastmasu. Arita Dubnika iepazīstināja ar darba tirgu zinātniekiem un pētniekiem, aktualitātēm par biomateriālu un piegādes sistēmu, Latvijas zinātnieku sasniegumiem šajā jomā un nodarbības noslēgumā sniedza praktisko uzdevumu skolēniem grupās.
Nodarbības tika plaši apmeklētas – vienu lekciju vienlaicīgi klausījās līdz pat 50 skolēniem. Tika uzdoti vairāki jautājumi un iegūts liels zināšanu apjoms. Paldies lektoriem par dalīšanos savā pieredzē!
 Krista Evita Damkevica

Karjeras diena

Skolēnu mācību uzņēmumi Ogres Valsts ģimnāzijā

Jau vairākus gadus skolēniem tiek piedāvāta iespēja veidot savus mācību uzņēmumus (SMU), kuros viņi paši ir atbildīgi par piedāvāto preci un  tās kvalitāti.  Šogad skolā darbojas vairāki uzņēmumi, kuri piedāvā pircējiem ziepes, sieviešu rotas, dekorus, koka izstrādājumus, uzlīmes. 2019. gada 3. decembrī notika kārtējais skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš skolā.

Katru gadu pirms Ziemassvētkiem tirdzniecības centrā Domina shopping notiek Latvijas investīciju un attīstības aģentūras un Junior Achievement Latvia organizētais CITS BAZĀRS, kurā  aicina piedalīties labākos skolēnu mācību uzņēmumus Latvijā. No Ogres Valsts ģimnāzijas šogad piedalījās 11. c klases skolniece  Estere Dzērve.  Par savu uzņēmumu Estere stāsta:
“Pirmais skolēnu mācību uzņēmuma gads (SMU) pagāja mācoties kas un kā,  kad bija ielikti pamati, tad viss ko vajadzēja, bija iepazīstināt citus ar savu produktu.
2019.gada pavasarī es izgāju dabīgās kosmētikas kursus, bet tas uzreiz nenozīmē, ka kopēju kāda cita produktus. Nebūt nē, daudzas sastāvdaļas ar kurām es strādāju kursos, tagad tiek aizstātas ar citām sastāvdaļām, kas produktus padara vieglāk lietojamus. Visus produktus, ko piedāvā SMU “E.Lipsticks” gatavoju pati, kā arī katrs produkts, ko piedāvāju saviem klientiem, ir izmēģināts uz sevi, tādejādi zinu kādu efektu vai sajūtu tas var sniegt cilvēkam.

Estere Dzērve SMU tirdziņā t/c “Domina Shopping”

Saviem produktiem esmu izvēlējusies ļoti krāsainu noformējumu, jo mums nepieciešams vairāk krāsu savādāk mēs dzīvojam tikai pelēcībā. Produktiem klāt ir  ēteriskās eļļas, kas padara mundrākus un priecīgākus latviešus.
Šogad 2019. gada 7. decembrī pirmo reizi šajos divos gados, kopš man ir SMU, tiku uz Cits Bazārs, kas ir SMU tirdziņš tirdzniecības centrā Domina shopping. Biju ļoti pārsteigta, ka vispār tiku uz Cits Bazārs, jo izredzes bija mazas, zināju, ka konkurence ir liela. Kad uzzināju, ka esmu tikusi, bija iekšējs stresiņš, jo uzreiz radās jautājumi – “Kādus produktus es vedīšu? Cik daudz?”. Nākamais stresiņš, protams, bija dienā, kad notika Cits Bazārs, jo braucot mašīnā man pa galvu sāka šaudīties visādas domas – “Vai es paņēmu visu? Cik daudz man stāstīt? Vai nepastāstīšu par daudz?”. Kad biju atradusi lielajā Domina shopping savu stendu un jau iekārtojusies, man bija liels pārsteigums, ka Rīgas iedzīvotāji izrādīja trīsreiz lielāku interesi par maniem produktiem un līdz ar to ienākumi arī bija trīsreiz lielāki un tas laikam pateicoties tam, ka biju atvērta un uzrunāju katru garāmgājēju, pat tad, ja šis klients man pagāja garām jau trešo reizi. Pārsteigums bija arī tas, ka bija klienti, kas uzdeva ļoti interesantus jautājumus, kādus man parasti neuzdod, tādēļ man nācās iespringt pat vairāk nekā, kad atnāca žūrija vērtēt manu SMU stendu.

Motivācijai citiem skolēniem

Es noteikti ieteiktu katram skolēnam pamēģināt šo iespēju, kā ir veidot pašam savu uzņēmumu, jo tad vismaz tev būs skaidrs – vai tev tas padodas vai nē. Pat, ja gadīsies, ka uzņēmums izjūk, tad galvenais ir nesatraukties par to, jo būsi pamēģinājis un ieguvis kaut vai nelielu pieredzi, kā ir, kad ir pašam savs uzņēmums.
Ja esi izveidojis SMU ar uzticamu komandu, tad centieties ar savu unikālo ideju vai produktu vairāk ietekmēt citus nekā stāvēt malā un domāt, ka tāpat klienti uzradīsies un pirks. Klientus īstenībā var pievilināt pavisam vienkārši, piemēram, skaisti reklamējot to savos profilos un, esot tirdziņā, nebaidieties uzrunāt garām ejošos. Ticiet man, varbūt ne katrs, bet vismaz katrs trešais gan pievērsīs Jums uzmanību un tikai tāpēc, ka uzrunājāt viņu, tādejādi arī paudīsiet savu attieksmi pret saviem klientiem. Atcerieties, ka ne tikai Jūsu unikālās idejas radīšana, bet arī tās reklamēšana un klientu uzrunāšana ir ļoti svarīga!
“Jo atvērtāki un kreatīvāki būsiet, jo vairāk klienti izrādīs interesi par Jūsu produktu!”.
Lai Jums veicas!”

2018./2019. m. g. 2. semestris

30.05.2019. Ogres Valsts Ģimnāzijā norisinājās karjeras izglītības pasākums
“Mans ceļš karjerā”.

Skolēni iepazinās ar dažādām profesijām un ar to saistītām izglītības iespējām.

1.“ Sabiedrisko attiecību speciālists”. Nodarbības vadīja Arvīds Deģis.
CV – iepazīšanās ar nodarbību vadītāja Arvīda Deģa dzīves gājumu, kurš vairāk nekā 20 gadus veidojis karjeru masu medijos, vairāk nekā 5 gadus pašvaldībās un vairāk nekā 10 gadus pasākumu biznesā.
Izglītības iespējas Latvijā – Latvijas Kultūras koledža, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un pasaulē – Trinity College of Dublin university.
Darba tirgus un atalgojuma līmenis komunikāciju, sabiedrisko attiecību un kultūras menedžmenta speciālistiem, iespēja tajā iesaistīties, šķēršļi un grūtības, specifika ikdienas darbā.
Aktualitātes pēdējos 2 gados – Latvijas, Lietuvas un Eiropas tendences.

2.“ Studijas ārzemēs”. Nodarbības vadīja Raimonds Pabrieža.
Apmaiņas programmas ASV iespējas. Izglītības iespējas Lielbritānijā.
Basketbola spēlēšana un stipendijas iegūšana maģistra grāda apguvei.
Darba tirgus – iespēja tajā iesaistīties, šķēršļi un grūtības – uzņēmējdarbība Latvijā.

3.“ Es, skolēns, esmu gatavs meklēt, rīkoties un lepoties”. Nodarbības vadīja Annija Rošāne.
Skolēns, students, darba devējs, darba ņēmējs. Savstarpējās attiecības. Es skolas/augstskolas vidē, es –darba tirgū, es – izvēles priekšā.
Dažādība izglītības un profesiju laukā Latvijā un pasaulē.
Kā novērtēt, atrast un saprast savas stiprās un vājās puses, kā izvēlēties labāko opciju, ņemot vērā pašreizējās zināšanas, pieredzi un apņēmību.
Pārliecība par sevi kā pilnvērtīgu un nepieciešamu pilsoni sabiedrībā.
Darba tirgus “Somugristikas, filoloģijas speciālistiem”, iespēja tajā iesaistīties, šķēršļi un grūtības, studijas, specifika ikdienas darbā.
Plusi un mīnusi šaja profesijā. Atgriezeniskās saites iegūšana. Secinājumi.
Alternatīvas, iespējas. Aktualitātes: vasaras darbs, prakse, brīvprātīgais darbs.

4.“ Ārsts – rezidents plastiskajā ķirurģijā”. Nodarbības vadīja Ieva Rancāne.
Studenta dzīve Rīgas Stradiņu Universitātē.
Darba tirgus “mediķiem un plastiskās ķirurģijas speciālistiem”, iespēja tajā iesaistīties, šķēršļi un grūtības, darba specifika ikdienas darbā.
Aktualitātes, lai kļūtu par ārstu un tālākas specializācijas izvēli.

5.“ Stilists, imidža dizainers”. Nodarbības vadīja Katrīna Dzērve.
Izglītības un darba iespējas iespējas Latvijā un Eiropā.
Darbs ar cilvēkiem un uzņēmumiem – individuālas un grupu konsultācijas. Dress Code dažādās dzīves situācijās.

6.“ Restauratora profesija”. Nodarbības vadīja Kristīne Gulbe.
Restaurators ir profesija, kas prasa patiesu aizrautību par savu darbu un pārcilvēcisku pacietību. Darba rezultāts nav ieraugāms pēc pāris dienām, bet lielākoties prasa vairākus mēnešus.
Restaurācijā ir vairāk nekā 20 darbības virzienu: var strādāt ar papīru, koku, audumu, metālu utt.
Mērķis – saglabāt vēsturisko vērtību autentiskumu un izskatu nākamajām paaudzēm. Sapratne par to, ka lietas ir izzūdošas, veidojās vien 19. gadsimta otrajā pusē. Cilvēki sāka apjaust, piemēram, gleznu patieso vērtību un to, ka tā var neatgriezeniski izzust, ja nekas netiks darīts lietas labā.

7.“ Arhitekta / dizainera profesija”. Nodarbības vadīja Zane Kalniņa.
Izglītības iespējas Latvijā un pasaulē. RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte. Apmaiņas studijas Milānas Politehniskajā Augstskolā programmā Architecture and Urban planning. LMA Vides dizaina nodaļa. Apmaiņas studijas The Hong Kong Polytechnic University School of Design programmā Urban Environments Design.
Darba tirgus “arhitektūras – dizaina speciālistiem”, iespēja tajā iesaistīties, šķēršļi un grūtības, darba specifika ikdienas darbā. Darba specifika – piemēri no aktuālajiem projektiem, metu konkursu projekti u.c. Papildināts ar vizuāliem materiāliem.
Sadarbības iespējas ar citiem arhitektūras birojiem / interdisciplināri projekti.
Plusi un mīnusi šajā profesijā. Atgriezeniskās saites iegūšana. Secinājumi.
Plusi:
radoša profesija, iespēja veidot vidi apkārt, strādāt pie nozīmīgiem projektiem pilsētā un valstī
dinamiska ikdiena, tikšanās ar jomas speciālistiem – arhitektiem, inženieriem, ainavu arhitektiem u.c.
plašs atbildības sfēru loks (jau studiju laikā)
profesionāli ceļojumi (izstādes, biennāles, rūpnīcu apmeklējumi u.c.)
atalgojums atbilstoši ieguldītajam darbam
Mīnusi:
Augsta noslodze / Darbs nereti brīvdienās, virsstundas konkursu projektēšanas laikā.
Daudzi no arhitektūras birojiem mikrouzņēmumi.
Darba specifika, lēmumu pieņemšana, hierarhija.

9.05.2019. “SKILLS 2019” 7.d
Konkursa ietvaros izglītojamiem bija iespēja iepazīties ar dažādām darba tirgū nepieciešamajām profesijām;
Vērot 129 konkursantu sniegumu 19 dažādos prasmju konkursos;
Pašiem izmēģināt savus spēkus dažādās nozaru darbnīcās;
Piedalīties dažādās aktivitātēs:
Profesiju parādē izmēģināt vairāk nekā 40 dažādas profesijas un profesionālās prasmes;
Karjeras kafejnīcā asināt prātu interaktīvajās spēlēs un pārbaudījumos, kā arī uzzināt atbildes dažādos karjeras plānošanas jautājumos;
“Chill-out” zonā​ noskatīties Valsts izglītības attīstības aģentūra video seriālu par profesionālās izglītības iespējām Latvijā.

4.04.2019. “Profesijas tiesu sistēmā” 10.C, 10.B
Mācību ekskursija uz augstāko tiesu. Iepazīšanās ar profesijām, kuras sastopamas tiesu sistēmā.
Tiesnesis skolēnus iepazīstināja ar:
Latvijas tiesību un tiesu sistēmu;
Augstākās tiesas vietu un lomu šajā sistēmā;
tiesību veidiem – civiltiesībām, krimināltiesībām, administratīvajām tiesībām – un atšķirībām šo lietu izskatīšanā tiesā;
tiesu sistēmai piederīgajām profesijām;
tiesneša amatu un tiesneša darbu;
skolēnu tiesībām un pienākumiem;
citiem skolēnus interesējošiem jautājumiem.
Skolēniem bija iespēja saņemt atbildes uz visdažādākajiem ar tiesneša darbu saistītiem jautājumiem. Tiesnešu stunda notika īstā tiesas zālē un to vadīja tiesnesis tiesneša amata tērpā – tā visuzskatāmāk var iepazīties ar tiesas procesu.

27.03.2019. Nodarbības 9. klašu skolēniem “Karjera – mērķis mērķtiecīgajiem”
Agita Šmitiņa.
Mācīsies izvirzīt savus nākotnes mērķus, sastādīt mērķu sasniegšanas soļus un novērtēt sasniegtos rezultātus.
Nodarbībā skolēni diskutēja par mērķu nozīmi karjeras izvēlē un plānošanā. Tika apzināti arī profesijas izvēles aspekti, profesionālās piemērotības nozīmīgums. Skolēni mācījās izvērtēt esošos mērķus, veidot mērķa sasniegšanas plānu.
Tika pārrunāta arī personības īpašību ietekme uz mērķu sasniegšanu. Skolēni spēles veidā apzinājās sev piemēroto profesiju iezīmes, veidoja savu mērķu vairogu.