Izglītības programmas

Ogres Valsts ģimnāzija no 2020./2021. mācību gada pamatizglītības posmā 7. – 9. klasei piedāvā vienu izglītības programmu (23011111) ar diviem īstenošanas plāniem, savukārt vidusskolas posmā 10. – 12. klasei vienu programmu (31016011) ar trim komplektiem.

Uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijā tiek organizēta ar iestājpārbaudījumiem, kas katru gadu notiek maija mēnesī. Vairāk par uzņemšanas kārtību lasi šeit.

Svarīgi! Ņemot vērā drošību epidemioloģiskās situācijas dēļ, Ogres Valsts ģimnāzijas uzņemšanas komisija noteikusi izmaiņas uzņemšanas kārtībā.

7.-9.klašu programma (23011111)

No 2020./2021. mācību gada Ogres Valsts ģimnāzija īsteno pamatizglītības procesu atbilstoši “Skola 2030 “ projektam un Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.

Ogres Valsts ģimnāzijas īstenošanas plānā A visi mācību priekšmeti tiek mācīti vienlīdzīgi, savukārt plānā B ar padziļinātu matemātikas un dabaszinību apguvi.

Ogres Valsts ģimnāzijas pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma (23011111).


10.-12.klašu programma (31016011)

Ar 2020./2021. mācību gadu Ogres Valsts ģimnāzijā skolēniem pieejami trīs dažādi mācību komplekti – dabaszinātnes, inženierzinātnes, valodas un sabiedriskās attiecības. Vairāk par programmām lasi apraktos.

DABASZINĀTNES

Profesionālie virzieni – ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, medicīna, farmācija, vide, pārtika, lauksaimniecība u.c. (LU, RSU, LLU u.c.)

12.klasē pēc izvēles padziļināti jāapgūst trīs no šiem izvēles priekšmetiem  (Matemātika II, Fizika II, Ķīmija II, Bioloģija II, Ģeogrāfija II)

Uzņemšanas noteikumi* – iestājpārbaudījums, ne zemāk kā 6 balles matemātikā un divos no dabaszinātņu priekšmetiem  (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija).

*2020/2021.m.g. noteiktas izmaiņas uzņemšanas kārtībā

Kursu un stundu īstenošanas plāns “Dabaszinātnes”

INŽENIERZINĀTNES

Profesionālie virzieni – Matemātika, fizika, ķīmija, informātika, transports, arhitektūra, būvniecība, mehānika u.c. tehniskās specialitātes (LU, RTU, LLU, RSU u.c.)

12.klasē obligāti padziļināti jāapgūst – matemātika (Matemātika II) un pēc izvēles divi no dabas/inženierzinātņu priekšmetiem  (Bioloģija II, Ģeogrāfija II, Fizika II, Ķīmija II, Programmēšana II).

Uzņemšanas noteikumi* – iestājpārbaudījums, ne zemāk kā 6 balles matemātikā un divos no dabas/inženierzinātņu priekšmetiem ( bioloģija, ģeogrāfija, fizika, ķīmija, datorika). 

*2020/2021.m.g. noteiktas izmaiņas uzņemšanas kārtībā

Kursu un stundu īstenošanas plāns “Inženierzinātnes”

VALODAS UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Profesionālie virzieni – filoloģija, politika, jurisprudence, starptautiskās attiecības, kultūra, radošā industrija (LU, RSU u.c.)

12.klasē obligāti padziļināti jāapgūst – latviešu valoda (Latviešu valoda un literatūra II), 1.svešvaloda II un Sociālās zinātnes II .

Uzņemšanas noteikumi – iestājpārbaudījums, ne zemāk kā 6 balles latviešu un  angļu valodās, vēsturē.

*2020/2021.m.g. noteiktas izmaiņas uzņemšanas kārtībā

Kursu un stundu īstenošanas plāns “Valodas un sabiedriskās attiecības”


Izglītības programmas no 2018./2019. mācību gada: