Inna Zeņkeviča apstiprināta Ogres Valsts ģimnāzijas direktora amatam

No rītdienas, 18.septembra, Ogres Valsts ģimnāzijas vadības groži nodoti līdzšinējai direktora pienākumu izpildītājai Innai Zeņkevičai. Lēmumu, iecelt I.Zeņkeviču direktora amatā, 17.septembra sēdē vienbalsīgi atbalstīja visi Ogres novada domes deputāti.

Jaunievēlētā direktore ir apņēmības pilna ciešā sadarbībā ar novada izglītības iestādēm paaugstināt izglītības kvalitāti, padarot skolu par inovatīvu, mūsdienīgu un prestižu, un tajā pašā laikā saglabāt jau esošas tradīcijas un kopt jauniešu lepnumu par piederību Ogres novadam.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš: “Izvērtējot konkursa pieteikumus un veicot pārrunas ar direktora amata pretendentiem, vērtēšanas komisija lēma, ka Inna Zeņkeviča šobrīd ir atbilstošākā kandidatūra Ogres Valsts ģimnāzijas direktora amatam. Viņai ir liela pieredze gan pedagoga, gan skolas vadības darbā, jo ilgu laiku pildījusi arī direktora vietnieces pienākumus. Kā direktora pienākumu izpildītāja viņa ir īstenojusi vairākas nozīmīgas pārmaiņas izglītības iestādē. Skolā uzlabojusies mācību satura kvalitāte un atmosfēra. Uzskatu, ka Inna Zeņkeviča ir vērtīgs darbinieks, un dome, apstiprinot viņu Ogres Valsts ģimnāzijas direktora amatā, tic, ka viņai izdosies šo skolu padarīt labāku, tādu, kurā jaunieši iegūst mūsdienīgu, kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību. Lai izdodas labi iesāktais!”

I.Zeņkeviča Ogres Valsts ģimnāzijā strādā kopš 2002.gada kā fizikas un angļu valodas skolotāja, no 2006.gada bijusi direktores vietniece izglītības jomā, savukārt no 2019.gada pilda direktora pienākumu izpildītāja pienākumus. Ogres Valsts ģimnāzijas direktores pedagoģiskā pieredze kopumā ir 37 gadi, viņa ieguvusi maģistra grādu fizikā un pedagoģijā, kā arī angļu valodas skolotāja un skolotāja-mentora kvalifikāciju.