Gleznu atveidošana – vizuālās mākslas stundas radošais darbs

Ārkārtas situācijas laikā, kad visā valstī slēgti muzeji un izstāžu zāles,
gleznas pašas nāca pie mums uz mājām. Skolēniem vizuālās mākslas
stundā tika uzdots izvēlēties jebkāda mākslinieka gleznu un mēģināt to
ar mājās pieejamām lietām atdarināt. Bija dots arī nosacījums, ka savā
gleznā jāpielieto asprātīgi vai humoristiski elementi.

Liela daļa skolēnu e-pasta vēstulēs atzinās, ka šis bijis viens no
interesantākajiem darbiem, kura izpildē piedalījusies pat visa ģimene.
Uzdodot šo uzdevumu, es tieši biju vēlējusies, lai šajā grūtajā laika posmā
mājās tiktu ienesta ne tikai māksla, bet arī prieks un ģimeniska
sadarbība.

Vēlējos pateikt lielu paldies skolēniem un viņu tuvajiem, kas iesaistījās
šajā darbā. Katra saņemtā vēstule man nesa pozitīvas emocijas un
smaidu, tāpēc vēlējos, lai arī Jūs saņemtu kaut nelielu daļiņu no šī
pozitīvisma, ko saņēmu es.

Skatoties gleznas, noteikti palasiet komentārus. Man gan jāatvainojas, jo
dažus tekstus nedaudz pielaboju, atstājot tajos galveno domu.

Vizuālās mākslas skolotāja Sanita Nikitenko