Ģimnāzisti piedalās debašu turnīrā

Šī gada  20.martā mūsu skolas debašu pulciņš piedalījās  “QUO tu domā?” organizētajā tiešsaistes debašu turnīrā. Debates notiek angļu valodā.

Dalībnieki turnīrā sākumā tiek iepazīstināti ar debatēšanas pamatnoteikumiem, kā arī viņiem tiek doti padomi, kā labāk strukturēt savus argumentus un uzvarēt pretinieku komandu.

Šoreiz  mūsu skolas debašu komandā bija Elizabete Antropa (11.b), Kārlis Gudris (11.b), Mārtiņš Grīnums (8.a) un Emīls Salcevičs (9.e). Komandu sagatavoja skolotāja Maija Vilnīte.

Skolēniem bija jādebatē par divām tēmām  1) Aizliegt politiskās partijas, kas etnisko piederību izmanto kā pamatu savai politiskajai darbībai 2) Emigrēšana uz Īriju labākas dzīves meklēšanai.

Elizabete Antropa atzīst, ka debatējot tiešsaistē uztraukums bija daudz mazāks kā klātienē, jo debates notika savā komforta zonā – katram no savas istabas: “Tās emocijas un azarts nav tāds, kāds piedzīvots esot klātienē un redzot pretiniekus aci pret aci”.  Viņai vislabāk patika tēma “We won’t emigrate to Ireland”, jo šajā tēmā varēja pārstāvēt Latviju un latviešus, kā arī iestāties pret izbraukšanu no valsts kā glābiņu finanšu grūtībās.

Ar katrām debatēm Elizabete iegūst lielāku pārliecību par sevi, un runāt publikas priekšā kļūst vieglāk: “Ar katru reizi uztraukuma sajūta samazinās un tās vietā stājas drosme un pārliecība!” Viņa noteikti ieteiktu citiem piedalīties debašu klubiņā, gan, lai pārvarētu bailes no runāšanas publikas priekšā, gan, lai iegūtu pārliecību par sevi un nebaidītos izteikt savu viedokli. Debašu pulciņš noteikti palīdzēs sagatavoties eksāmenu runāšanas daļām un ļaus tās nokārtot ar labiem rezultātiem.

Arī Kārlis Gudris uzskata, ka debatēt tiešsaistē ir citādāk, nekā to darīt klātienē. Lai gan mēs esam mājās, priekšroku dotu debatēm gatavoties visiem kopā un vienā vietā: “Ir pavisam cita sajūta redzēt savu opozīciju klātienē, kas dod arī lielāku motivāciju norunāt labāk. Arī redzēt savus komandas biedrus klātienē ir svarīgi, jo tad ir vieglāk izveidot savu runu un palīdzēt kādam citam ar argumentiem.” Lai arī kopumā atkal debatēt Kārlim patika, priekšroka tiek dota klātienes debatēm. “Bija prieks arī par komandas biedriem, kuri ļoti labi norunāja,” papildina Kārlis.

Viņam vislabāk patika pirmā tēma, kura bija ”Ban political parties that use ethnicity as basis for their political agenda”. Viņi bija PAR šo tēmu un viņiem vajadzēja pārliecināt, ka šīs partijas vajadzētu aizliegt. Šī tēma viņu ieinteresēja, jo ir politiska un skar “īstās” dzīves problēmas: ”Gatavojot savu runu, tiešām apdomājam šo problēmu no vairākiem skata punktiem, kas liek padomāt par šīm problēmām dziļāk.

Viņš uzskata debates par unikālu iespēju, kā iemācīties kaut ko jaunu un attīstīt savu prasmi domāt un runāt. Turklāt šīs prasmes, ko iegūst, nekur citur iegūt nevar. Debates spēj palīdzēt domāt racionāli, meklēt un domāt dziļākus pamatojumus savam argumentam. Debates arī palīdz domāt citādāk, jo, aktīvi klausoties opozīciju, dzirdam lietas, par kurām neesam domājuši. Vēl viena no būtiskākajām liekām, ko Kārlis ir  iemācījies no debatēm – paplašināts redzesloks: “Debatēs parasti tiek  iedotas tēmas, par kurām ikdienā nedomājam, tas nozīmē, ka iegūstam dziļāku izpratni par sabiedrību un pasauli, kurā mēs dzīvojam. Paplašinātais pasaules uzskats mudina lepoties ar to, kas mums ir, un, ka mums pašiem šīs problēmas nav”.

Kārlis atzīst, ka pateicoties debatēm ir kļuvis apzinīgāks, tādēļ viņš  noteikti ieteiktu visiem vismaz apdomāt iespēju iesaistīties debatēs un iegūtu zināšanas uz visu mūžu!

Kā konkursa debitants lieliski uzstājās Mārtiņš Grīnums, kurš norāda, ka, lai gan varētu šķist, ka tiešsaistes debates būtu daudz relaksētākas, viņš tāpat izjuta stresu, jo jebkurā gadījumā ir jārunā cilvēku priekšā – vienalga klātienē vai attālināti.

Viņam viss labāk patika tēma (Ban all political parties that use ethnicity as a basis for their political agenda), jo tā šķita interesantāka un nozīmīgāka, turklāt viņš piekrīt šim viedoklim, kas, visticamāk, palīdzēja veidot labus argumentus.

Viņš ieguva pavisam jaunu pieredzi, jo līdz šim nebija piedalījies debašu pasākumā. Tāpat Mārtiņš varēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, kas viņam ļoti patīk. Tāpat kā citi, Mārtiņš uzskata, ka šādos pasākumos jāpiedalās un jāgūst debatēšanas pieredze: “Tas ir gan interesanti, gan pilnveido prasmes veidot jebkuru sarunu: izteikt savu viedokli, aizstāvēt to, ja nepieciešams, un noraidīt cita runātāja izteikumus, ja tie šķiet aplami vai nepieņemami.”

Arī Emīlam Salcevičam šis bija pirmais oficiālais debašu turnīrs. Viņaprāt, tikšanās tiešsaistē sagādā neērtības, jo īsti neredzi cilvēku aci pret aci, tomēr tā nav slikta alternatīva, lai uzturētu debatēšanu.

“Ja godīgi, neviena no tēmām man negāja pie sirds, tomēr bija interesanti izdomāt argumentus – it īpaši otrajā diskusijā. Lai arī nezinu kā paskaidrot sajūtu, ko iegūstu, kad klausos citus debatējam, bet man patīk dzirdēt, ko cilvēki izdomā,” papildina Emīls

Tāpat viņš norāda, ka katram vajadzētu vismaz vienreiz pamēģināt debatēt: “Protams, nav viegli iesākt vai vienmēr visu izdomāt ideāli, tomēr ar labu kompāniju ir ļoti interesanti veidot sarunas.”

Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotāja Maija Vilnīte