Gatavojamies projekta “Human Impact@Coastal Ecosystems” noslēgumam

Noslēgumam tuvojas Erasmus+ projekts “Cilvēka ietekme uz piekrastes ekosistēmām” (Human Impacts @ Coastal Ecosystems). Tieši šī iemesla dēļ mūsu 11.klašu skolnieces Elizabete Antropa, Kristiāna Ozola un Nadīna Ozola kopā ar skolotāju Viktoriju Gailišu piedalījās virtuālajā sanāksmē ar visiem projekta dalībniekiem. Mūsu dalībnieču uzdevums ir kopā ar skolēniem no Portugāles izveidot šī projekta atmiņu grāmatu.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, projekta dalībniekiem izpaliek maijā paredzētais pieredzes apmaiņas brauciens uz Portugāli, tāpēc visas noslēguma aktivitātes tiek plānotas virtuāli. Ar nepacietību gaidām šī projekta noslēgumu, kas solās būt aktivitātēm bagāts – vieslekcijas, prezentācijas, pieredzes apmaiņa u.c.

Informāciju sagatavoja Viktorija Gailiša