Projekta dalībnieki:   
1.   Iskenderun Cumhuriyet Anadolul licejs – Turcija (Iskenderun)
2.   Ogres Valsts gimnāzija – Latvija (Ogre)
3.   Tuszyn 1. Pamatskola – Polija (Tuszyn)
4.   Albesti 1. ģimnāzija – Rumānija (Albesti)
5.  Necmi Muammer Ortaokulu vidusskola –  Turcija (Zile-Tokat)

Projekta uzdevumi:

  1. Izveidot projekta mājaslapu.
  2. Padziļināt skolēnu motivāciju apgūt angļu valodu.
  3. Pilnveidot angļu valodas zināšanas, izmantojot dažādas tehnoloģijas (filmas, audio,  viedierīces, aplikācijas).
  4. Stiprināt starpkultūru saikni un sadarbību starp dažādām nacionalitātēm.
  5. Radīt izpratni par kultūru dažādību un līdzību.
  6. Iekļauties digitālajā ērā, veiksmīgi izmantojot IT.
  7. Dalīties pieredzē  par kompetenču izglītību svešvalodu jomā.

Projekta īstenošanas periods:  08.10.2018. – 07.04.2020.
Projekta finansējums – 19 787.00 EUR

Nākamā 5. projekta aktivitāte plānota Turcijā, Necmi Muammer Ortaokulu vidusskolā.

4. aktivitāte Latvijā

Ceturtā aktivitāte notika no 2020. gada 16. septembra līdz 22. septembrim Latvijā, Ogres Valsts ģimnāzijā, kurā piedalījās 2 skolotāji no Turcijas, Iskenderun Cumhuriyet Anadolul licejas, 2 skolotāji no Turcijas, Necmi Muammer Ortaokulu vidusskolas, 4 skolotāji no Rumānijas, Albesti 1. ģimnāzijas, un Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji.

Projekta mērķis bija apkpot un izvērtēt pirmo trīs aktivitāšu projekta materiālus, un sagatavoties projekta noslēguma semināram Turcijā.
12. klases skolēni projekta dalībniekus iepazīstināja ar savu sagatavoto prezentāciju „Droša interneta vide”. Skolēni bija sagatavojuši arī dažādus interaktīvus uzdevumus, lai kopīgi pārliecinātos, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi, jo „Drošāks internets sākas ar tevi”.


Projekta dalībnieki piedalījās arī angļu valodas stundās, diskutēja par līdzīgām un atšķirīgām darba metodēm, kā pilnvērtīgāk izmantot tehnoloģijas mācīšanas procesā, attīstīt dažādas valodas kompetences ar valodas un satura integrētās mācīšanas palīdzību, kā arī dalījās pieredzē par efektīvu mūsdienu metožu izmantošanu angļu valodas mācīšanā. Pēc mācību stundas tika kopīgi sagatavoti mācību materiāli nākamajai mācību stundai.
Pēdējā semināra dienā projekta dalībnieki tikās ar skolēniem un viņu vecākiem, diskutēja, kā efektīvāk modernās tehnoloģijas izmantot mācību procesā.

Semināra laikā projekta dalībnieki viesojās arī Ventspils Augstskolā, iepazina Ventspils pilsētu, tās apkārtni, klausījās Suitu sievu priekšnesumu un baudīja kurzemnieku sagatavotos nacionālos ēdienus.

Latvijas kultūras mantojumu iepazina, izstaigājot Vecrīgas ielas, iepazīstot nozīmīgākos objektus un apmeklējot Rundāles pili.

  3. aktivitāte Rumānijā
3. projekta aktivitāte notika no 2019.  gada 10.  jūnija līdz 2019. gada 16. jūnijam  Rumānijā, kurā piedalījās projekta koordinatore G. Vekmane, skolotāja V. Kalniņa, 8. klases skolēni: Marika Dērviniece, Amanda Kirilova, Linda Babāne un Anna Dreismane.

Semināra galvenās aktivitātes notika Albesti 1. ģimnāzijā. Projekta dalībnieki gan vērojot mācību stundas, gan aktīvi iesaistoties tajās, vērtēja un analizēja e-vides pielietojamību, salīdzinot ar mācība procesa tendencēm savā valstī. Notika vairākas darbnīcas, kurās, izmantojot dažādas interaktīvas spēles, bija iespēja nostiprināt zināšanas “Moodle, web 2,0 tools, Gamification un LMS aplikāciju lietošanā.
Katras valsts skolēni iepazīstināja ar savas valsts izglītības sistēmu, diskutēja un savstarpēji salīdzināja izglītības sistēmas un problēmas visu partneru valstīs. Interesanta bija arī diskusija par bērnu tiesībām. Projekta dalībnieki atveidoja dažādas dzīves situācijas, analizēja un vērtēja, kā novērst radušās konfliktsituācijas.

Projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Botosani kultūrvēsturi, skatoties Rumānijas skolēnu sagatavotu koncertu, kurā tika izpildītas tautas dejas un dziesmas, kā arī apmeklēt Etnogrāfisko muzeju.
Pēdējā semināra dienā projekta dalībnieki viesojās Botosani prefektūrā.

Ogres Valsts ģimnāzijā 2018./19. mācību gadā tiek realizēti vairāki Erasmus+ programmas projekti.
Erasmus+ projektu “Mūsdienīga angļu valodas mācīšana un mācīšanās” (“English Language Acquisition with Blended Learning”) Ogres Valsts ģimnāzijā koordinē skolotāja Gundega Vekmane. 
Projektā piedalās trīs valstu skolas. No Turcijas šajā projektā iesaistījušās divas vidējās izglītības iestādes, viena ģimnāzija no Rumānijas un viena no Latvijas – Ogres Valsts ģimnāzija. 
Projektā ir izvirzīti vairāki uzdevumi saistībā ar angļu valodas apguvi, un tie ir:  padziļināt skolēnu motivāciju apgūt angļu valodu; pilnveidot angļu valodas zināšanas, izmantojot dažādas tehnoloģijas; stiprināt starpkultūru saikni un sadarbību starp dažādām nacionalitātēm; radīt izpratni par kultūru dažādību un līdzību; iekļauties digitālajā ērā, veiksmīgi izmantojot IT; dalīties pieredzē par kompetenču izglītību svešvalodu jomā. 

2. aktivitāte Latvijā
Otrais projekta seminārs norisinās no 2019. gada 25. līdz 30. martam Ogres Valsts ģimnāzijā. 

Semināra pirmajā dienā projekta dalībnieki apmeklēja Ogres novada pašvaldību, kur, tiekoties ar pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgas komitejas priekšsēdētāju Artūru Manguli un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāju Sandru Grunti, guva priekšstatu par Ogres novadu, mācījās latviešu tautas dziesmas un, protams, pārrunāja ar izglītības darba pilnveidošanu saistītus jautājumus. 
Nedēļas laikā projekta dalībnieki iepazinās ar izglītības sistēmu valstī un Ogres novadā, ar Ogres Valsts ģimnāzijas mācību procesa darba metodēm,

Ogres Valsts ģimnāzija ne tika uzņēma projekta dalībniekus no citām valstīm un gādāja par sekmīgu projekta nedēļas norisi, bet arī deva iespēju iepazīties ar angļu valodas apmācības procesu – projekta dalībnieki apmeklēja ģimnāzijas angļu valodas skolotāju vadītās stundas, vēroja un vērtēja to norisi.

Viesojās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Universitātes Dabas mājā. Projekta dalībnieki izglītības uzņēmuma “Lielvārda” Kompetences centrā piedalījās nodarbībās par kompetenču pieeju un e-vides izmantošanu mācību saturā. Projekta laikā norisinājās diskusija par drošu internetu, kā arī projekta dalībniekiem bija iespēja noklausīties Oxford University Press pārstāvniecības Latvijā vecākās konsultantes Daces Miškas lekciju “21. gadsimta skolēns”. 

Avots: http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/?page=2&doc=36184

1. projekta aktivitāte Turcijā Iskenderunā (Iskenderuna Cumhuriyet Anadolul licejā)

Pirmais projekta seminārs notika 2018. gada novembrī Turcijas pilsētā Iskenderunā (Iskenderuna Cumhuriyet Anadolul licejā), Ogres Valsts ģimnāziju pārstāvēja skolotājas Māra Dātova un Velga Kalniņa. Semināra laikā skolotāji iepazinās ar Iskenderunas liceju, tā darba stilu, vēroja e-vides pielietojamību valodu mācību stundās, strādāja darbnīcās, apgūstot “Moodle, web 2,0 tools,

Gamification un LMS aplikācijas, kā arī darba grupās analizēja un vērtēja 21. gadsimta skolēnu prasmes un iemaņas. Bija iespēja arī iepazīties ar mācību procesu Iskenderunas privātskolā un paviesoties Iskenderunas izglītības pārvaldē.