Dzejas dienas skolā

Jau piecdesmit piecus gadus septembra sākumu Latvijā iekrāso Dzejas dienas. Savulaik sarīkotas par godu Raiņa simtajai jubilejai, tās kļuvušas par pastāvīgu vērtību, kas ik rudeni ap Raiņa dzimšanas dienu vienkopus pulcē dzejniekus, atdzejotājus un dzejas mīļotājus.

Šogad Dzejas dienu sauklis ir “Dzeja dziedē”. Arī mūsu skolā septembrī skolēni raksta radošos darbus par dažādām tēmām, šogad viņiem piedāvājot nedaudz pārveidotu Latvijas Dzejas dienu tēmu ” Vārdi, kas dziedē”, rosinot skolēnus izteikt savas domas ne tikai dzejā, bet arī prozā.

Savukārt desmito klašu skolēniem 24. septembrī bija iespēja tikties ar diviem jaunajiem dzejniekiem Mariju Luīzi Meļķi un Raimondu Ķirķi.  Jaunie autori stāstīja par savu darbošanos dažādos projektos, runāja savus dzejoļus, kā arī aicināja skolēnus izmēģināt savus spēkus jaunradē. Un dažu minūšu laikā tapa interesanti darbi.

Te arī viens no mūsu skolēnu darbiem:

“Tu ej pa ielu domādams.
Šīs dzīves ritmos soļodams,
Un nāk tev galvā domas tās,
Kas nav tās pašas labākās.
Cik labi, ja ir kāds tuvumā
Un ar vārdiem siltiem
Šo drūmumu tev izrotā
Kā skaistu vasaras bildi”

Kristers