Aizvadīta pirmā mācību nedēļa Ogres Valsts ģimnāzijā

Zinību diena

Otrdiena, 1.septembris, bija pirmā diena, kad pēc teju sešu mēnešu pārtraukuma Ogres Valsts ģimnāzijas telpās atgriezās skolēni. Kopumā mācības šajā gadā uzsākuši 511 audzēkņi, kurus mācību procesā atbalstīs 57 pedagogi.

Skolas kolektīvam pievienojušies vairāki jauni pasniedzēji – ķīmijas skolotāja Elza Kuciņa, fizikas skolotājs Kalvis Kalniņš, vēstures skolotāja Iveta Atte, angļu valodas skolotāja Astra Ozoliņa un filozofijas skolotājs Jānis Putniņš. Ar jauno mācību gadu par direktores vietnieci izglītības jomā strādās skolotāja Inga Laipniece un direktores vietniece ārpus stundu un interešu izglītībā būs Anete Ezeriete.

Sakām paldies visiem, kas šajā dienā bija kopā ar mums, tostarp, Ogres novada domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim par iedrošinošiem ceļa vārdiem jaunajam mācību gadam, kā arī pasākuma vadītājām 11. d klases skolniecēm – Diānai Salvijai Surikovai un Lienei Lišei.

Adaptācijas dienas

Pirmajās skolas dienās papildu uzmanība tika pievērsta skolēnu adaptācijai – pārrunājot drošības noteikumus skolā un ārpus tās, iepazīstoties ar jaunajiem iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī pārrunājot skolēnu intereses un ārpusstundu darbu.

Patriotiskās audzināšanas pārgājiens

Jau sesto gadu pēc kārtas skolas no Ogres, Ikšķiles un Tīnūžiem devās militāri patriotiskās audzināšanas pārgājienā “Sagaidot Juglas kaujas 103. gadadienu”. Turpinot tradīcijas, Ogres Valsts ģimnāziju pārgājienā pārstāvēja septīto klašu audzēkņi un klašu audzinātājas Inga Linkuma, Irina Bogdanova, Dace Jansone, Baiba Rulle un Ieva Šūpola.