Skolēnu uzņemšana 2020./2021. m. g.

2020. gada 15. jūnijā sākas skolēnu uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijas 10. klasē šādās programmās:

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (izglītības  programmas kods – 31011011)

Iesniegums skolēnu uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (izglītības  programmas kods – 31013011)

Iesniegums skolēnu uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības matemātikas un dabaszinību virziena programmā

  • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (izglītības  programmas kods – 31012011) 

Iesniegums skolēnu uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā

2020. gada 1. jūnijā sākas uzņemšana 7. klasē šādās programmās:

  • pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) izglītības programmā (izglītības  programmas kods – 23011111)

Iesniegums skolēnu uzņemšanai pamatizglītības otrā posma izglītības programmā

  • pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā  (izglītības  programmas  kods – 23013111)

Iesniegums skolēnu uzņemšanai pamatizglītības otrā posma matematikas un dabaszinību virziena programmā

Uzņemšanas noteikumi Ogres Valsts ģimnāzijā

Līdzi jāņem:
• izglītības dokumenti;
• personu apliecinoši dokumenti;
• 2 fotogrāfijas (2 x 3 cm).
Savu apmeklējumu lūdzam pieteikt pa tālruni 65044522.

Skolai ir dienesta viesnīca!