Jūs atrodaties šeit

Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Lietotāja pieslēgums

OVG 28 gadi

2. septembris 2019

Latvijas skolas soma

Skolotāju diena 2017. oktobrī

 

Pateicība Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājām

Novembris - Valsts svētku mēnesis, kurā sakām paldies cilvēkiem par viņu ieguldījumu sabiedrības izaugsmē! Arī šogad Ogres novadā tika izteikta pateicība iedzīvotājiem. Starp tiem arī Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājām!

Pasākumā “Gada skolotājs 2019” nominācijai “Par inovācijām izglītības procesā vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs” tika izvirzītas un pateicību saņēma angļu un franču valodas skolotāja Gundega Vekmane un kulturoloģijas, vizuālās mākslas skolotāja Vineta Oboznaja!

Latvijas Republikas 101. gadadienai veltītajā pasākumā “Gada ogrēnietis 2019nominācijā “Starptautiskā sadarbība” Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu saņēma skolotāja Gundega Vekmane!

Vienmēr smaidošā un  atsaucīgā skolotāja Gundega Vekmane

Pateicoties skolotājai Gundegai Vekmanei, Ogres Valsts ģimnāzija ir vienīgā Ogres novada skola, kurā skolēniem tiek dota iespēja apgūt franču valodu. Skolotājas audzēkņi sekmīgi startē novada un Valsts franču valodas olimpiādēs, iegūstot godalgotas vietas.

Franču valodu skolēni pilnveido regulāri piedaloties Francijas vēstniecības rīkotajā konkursā “Frankofonija”, kurā iegūtas ne tikai pirmās vietas, bet arī GRANDPRIX. Gatavojoties šiem konkursiem skolēni apgūst tādas prasmes kā scenārija veidošana, filmēšana, repertuāra izvēle, vokālās prasmes un daudzas citas. Filmētos videoklipus sociālajos tīklos var ar apskatīt jebkurš interesents!

Skolotāja Gundega Vekmane Ogres Valsts ģimnāzijā ir viena no starptautisko, ar valodu prasmju attīstīšanu saistīto, projektu  aizsācējām. Kā franču, tā arī angļu valodu skolēniem ir iespēja papildus apgūt un pilnveidot darbojoties tādos starptautiskajos projektos kā Comenius, Erasmus, Erasmus+, eTwinning. Pateicoties šīm aktivitātēm skolas audzēkņi ir papildinājuši savas zināšanas un prasmes ārpus valsts robežām, kā arī uzņemot viesus Ogres Valsts ģimnāzijā.

Vienmēr prasīgā un atbildīgā skolotāja Vineta Oboznaja

Skolotāja Vineta Oboznaja (attēlā 5. no kreisās) skolā māca vizuālo mākslu un kulturoloģiju. Skolotāja ir viena no pirmajām skolotājām, kura Ogres Valsts ģimnāzijā savu mācību priekšmetu kulturoloģiju skolēniem mācīja, balstoties tikai uz pašas veidotajiem mācību materiāliem digitālā formā. Savas mācību programmas ietvaros skolotāja kopā ar skolēniem regulāri apmeklē izstādes, ar mākslu saistītus pasākumus, dodas ekskursijās, lai praksē redzētu teorijā apgūto.

Skolotāja ir spējusi ieinteresēt skolēnus sava priekšmeta apguvē. Par to liecina skolotājas audzēkņu panākumi Latvijas Kultūras akadēmijas rīkotajā konkursā “Latvijas Kultūras kanons”, kurā daudzu gadu garumā iegūtas ne tikai pirmās vietas, bet arī GRANDPRIX. Latvijas grāmatnīcās var iegādāties mūsu skolēnu izveidoto, Latvijas simtgadei veltīto galda spēle “Šurpu turpu”, ko pārdošanā nodevusi viena no Latvijas izdevniecībām. Tas ir veikums, ar ko skolas komanda piedalījās konkursā un sīvā konkurencē guva uzvaru. Viens no spēles mērķiem ir sekmēt interesi un vēlmi apskatīt spēlē iepazītās vietas arī klātienē. Tā sekmē valsts iekšējo tūrismu, pievērš sabiedrību dabas aizsardzības tematikai. Šurpu turpu” varētu kļūt par aizraujošu mācību uzdevumu skolēniem dabaszinības vai ģeogrāfijas stundās, kā arī iespēju kopā ar ģimeni vai draugiem aizrautīgi pavadīt brīvo laiku.

Gatavojoties šiem konkursiem skolēni ne tikai papildus gūst zināšanas, bet apgūst arī papildus prasmes.  Tiek popularizēts Ogres Valsts ģimnāzijas vārds, ko atpazīst arī ārpus novada.

Paldies skolotājām par radošumu, spēju ieintersēt un dot iespēju jauniešiem pilnveidot un attīstīt sevi!

Temats: