Jūs atrodaties šeit

Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Lietotāja pieslēgums

OVG 27 gadi

2. septembris 2019

Latvijas skolas soma

Skolotāju diena 2017. oktobrī

 

Karjeras izglītība

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa

"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


Karjeras atbalsta pasākumi Ogres Valsts ģimnāzijā

2018./2019.m.g.1.sem.

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā indivīds izmanto informāciju, ko viņš zina par sevi, apkopo to un pielieto, lai apgūtu profesiju pasauli un attiecinātu to uz sevi. Karjeras veidošanas process sākas jau pašā dzīves sākumā, kad mazajam bērnam jautā: „Par ko tu gribētu kļūt, kad izaugsi liels?” Ar šo jautājumu bērnam tiek pateiktas divas lietas: ka viņam par kaut ko jākļūst un ka viņam ir izvēle. Ģimene, sabiedrība, skola, notikumi valstī – tas viss ietekmē dzīves ceļa izveidi un izvēli. Karjeras veidošana neapstājas, līdzko mēs esam atraduši darbu. Mēs turpinām augt un mainīties, un tā dara arī pasaule ap mums. Straujais dzīves temps prasa arvien jaunus dzīves ceļa meklējumus. Tādēļ karjeras veidošanas process turpinās visas dzīves garumā.

15.11. un 4.12.2018. skolas vestibilā notika SMU – skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņi.

Tirgojās 7.-12.klašu 15 SMU.  Skolēni ražo un tirgo auduma maisiņus, vannas bumbas, ziepes, rokassprādzes, aksesuārus, lūpu balzāmus, zīmē dizainu uzlīmēm un sagatavo/uzdrukā uzlīmju veidā, dažādus koka izstrādājumus, sveces.

16.-17.10.2018. Ogres Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēniem bija nodarbības, kuru vadīja Ogres biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Ilze Linkuma un projektu vadītāja Laura Zariņa.

Jauniešiem tika stāstīts par biznesa inkubatora iespējām, atbalstu jaunajiem uzņēmējiem.

28.11.2018. 12.klašu skolēniem bija nodarbība, kuru vadīja “KALBA” pārstāvis Eduards Grebņovs

KALBA ir starptautisks konsultāciju centrs par izglītības iespējām ārzemēs, kas veiksmīgi darbojas izglītības tirgū jau 25 gadus. Ir izveidojuši sadarbību ar daudzām universitātēm dažādās valstīs, tajā skaitā Lielbritānijā, Nīderlandē, Dānijā un citās valstīs.

Nodarbības laikā stāstīja par:

  • karjeras izvēles veikšanu - mīti un patiesības;
  • iestāšanās prasībām dažādu valstu augstskolās;
  • nepieciešamajiem dokumentiem un to iesniegšanas termiņiem;
  • stipendiju un studiju finansējuma pieejamību dažādās valstīs un augstskolās

5.12.2018. 12.klašu skolēni apmeklēja LU karjeras centru.

Ko var apgūt Latvijas Universitātē? Kāda ir studentu dzīve?  Kad un kā domāt par studiju, karjeras izvēles jautājumiem?

LU Karjeras centrs piedāvā skolēnu klasēm iepazīties ar Latvijas Universitāti klātienē un:

* uzzināt par LU studiju sistēmu un mācību programmām;
* piedalīties seminārā „Karjeras izvēle”, lai diskutētu par:  karjeras izvēles vadošajiem principiem; karjeras izvēles nozīmīgumu cilvēka dzīvē

  •  Mītiem par karjeras, studiju virzienu un profesiju izvēli
  • Pašizziņas procesa, informācijas un pieredzes lomu karjeras un studiju programmas izvēlē

Karjeras un personīgajiem mērķiem, to īstenošanu

    
10.12.2018. Ogres Valsts Ģimnāzijas 12.klašu skolēni apmeklēja RSU.

  • Kādas iespējas dzīvē un karjerā paver augstākā izglītība;
  • Kādas ir studiju iespējas RSU un kādēļ ir vērts studēt tieši mūsu augstskolā;
  • Savu pieredzi studiju laikā RSU un tālākajā karjerā;
  • Kā labāk praktiski sagatavoties studenta dzīvei.

19.12.2018. norisinājās biznesa simulācijas spēles TITAN reģionālais čempionāts.

TITAN ir ekonomikas un vadības simulācijas datorspēle. Titan ir guvis plašu atbalstu skolotāju un skolēnu vidū visā pasaulē kā viens no labākajiem veidiem, kas ne tikai iemāca ekonomikas un biznesa vadības teoriju, bet arī māca pielietot to praksē! Pieņemot veiksmīgus biznesa attīstības lēmumus, katrs no spēlētajiem var virzīt uzņēmumu uz uzvaru. Ja tomēr gadās kļūdīties, labāk lai tas notiek spēles laikā, nevis vadot savu kompāniju dzīvē!

Čempionātā piedalījās 5 komandas: divas no Ogres Valsts ģimnāzijas un trīs no PIKC Ogres tehnikuma.

20.12.2018. Ogres Valsts ģimnāzijā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Mans ceļš karjerā”.Skolēni iepazinās ar dažādām profesijām un ar to saistītām izglītības iespējām.

1.“Deja kā profesija”. Nodarbības vadīja Uldis Tomass Šimens – “U dance” deju skolotājs.

Deja ir viens no mākslas veidiem, kurā cilvēks var izpausties savā kustībā. Deju veidi un žanri ir dažādi, taču galvenais dejas mērķis – kustībā izstāstīt stāstu, Viens no veiksmīga dejas izpildījuma noslēpumiem, ir dejotāju atbrīvotība. Saspringti, pārāk sakoncentrējušies dejotāji, kuri pārāk daudz domā par soļiem un aizmirst par vienkāršu dejotprieku, priekšnesumu var padarīt nebaudāmu, jo skatītāji jūt, vai skatuves mākslinieks dejo ar prātu vai sirdi. Lai arī skolā par svarīgākajiem mācību priekšmetiem tiek uzskatīti tie, kuros ir jākārto centralizētie eksāmeni, ir svarīgi saprast, ka izglītojamo vidū ir tādi, kuri savu nākotni saistīs ar šo mākslas jomu un, cerams, gūs žilbinošus panākumus. Tomēr vienmēr jāpatur prātā arī tas, ka ir būtiski labā līmenī apgūt gan matemātiku, gan valodas, lai turpmākajā dzīvē varētu veiksmīgāk realizēt savus sapņus.

2.”Jurista profesija”. Nodarbības vadīja Rolands Vītols – Ogres novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītājs.

Pasākuma laikā jurists informēja par juridisko profesiju darbības virzieniem un daudzšķautnainību artkarībā no tiesu nozares, kā arī par tiesiskā regulējuma pārzināšanas būtisko nozīmi ne tikai profesionālajā, bet arī personīgajā dzīvē: ko sevī ietver jurista profesija (daudz jālasa, jāspēj noskaidrot noteikumos iekļauto jēdzienu un satura nozīmi, atrast informāciju, jāprot komunicēt ar cilvēkiem; informācija par juridiskās izglītības līmeņiem (1. un 2. līmeņa augstākā izglītība un iegūstamā kvalifikācija, studijas maģistrantūrā vai doktorantūrā); darba iespēju novirzieni, pabeidzot studijas (admnistratīvās tiesības, civiltiesības, krimināltiesības).

3. “Farmācija”. Nodarbības vadīja Annija Čiščakova.

Pasākums sevī ietvēra tā vadītājas stāstījumu par farmaceita profesiju, tās pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem, ikdienas darba pienākumiem, svarīgākajām prasmēm, kas ir ļoti nepieciešamas darbam šajā jomā, kā arī – kāda ir darbs specifika, strādājot aptiekā un kāda ir atalgojuma sistēma šajā nozarē. Skolēniem tika sniegta informācija par to, kādi ir farmācijas darbības virzieni (darbs aptiekā, zāļu ražošanas uzņēmumā, valsts iestādē, laboratorijā), un kādai ir jābūt izglītībai, lai varētu strādāt attiecīgajā nozarē. Skolēni tika informēti arī par to, kādi mācību priekšmeti ir labā līmenī jāapgūst skolā un kādi eksāmeni ir obligāti jānokārto, lai varētu iestāties augstākās izglītības iestādē un studēt farmāciju, kā arī par to, kādi studiju laikā būs specifiskākie studiju kursi. Protams, tika sniegta informācija arī par to, kuras augstākās izglītības iestādes Latvijā piedāvā apgūt šo profesiju.

4.”Dzīvojamo platību speciālists”. Nodarbības vadīja Mārtiņš Ķīvītis SIA “Ober Haus Real Estate Latvia” dzīvojamo platību specialists.

Darba tirgus “Dzīvojamo platību speciālistiem”, iespēja tajā iesaistīties, šķēršļi un grūtības, darba specifika ikdienas darbā. Kas ir tiešā pārdošana? Aktualitātes nekustamā īpašuma tirgū.

Specialists satiekas ar klientu, noskaidro viņa vēlmes un iespējas, piemēram, kādu īpašumu klients vēlas iegādāties vai pārdot, par kādu summu, kādi ir apmaksas nosacījumi. Apskatot īpašumu uz vietas, nekustamā īpašuma specialists palīdz klientam novērtēt, par kādu cenu īpašums varētu tikt pārdots, – kāda varētu būt tā tirgus vērtība un vai klienta noteiktā summa atbilst reālajai tirgus vērtībai. 

5.”Loģistika”. Nodarbības vadīja Inga Brasla Mg.paed., docente studiju programmas Starptautiskie tirdzniecības darījumi un loģistika  direktore.

Loģistikas speciālists rūpējas par to, lai uzņēmumam nepieciešamās izejvielas un rezerves daļas tiktu pasūtītas un sagādātas nepieciešamajā apjomā un norunātajā laikā, kā arī par to, lai uzņēmuma saražotie produkti un preces tiktu piegādāti klientiem vajadzīgajā laikā un vajadzīgajā vietā. Viņš organizē kravu transportēšanas darbus, gādājot par to, lai viņa pārstāvētajam uzņēmumam tie būtu pēc iespējas finansiāli izdevīgāki. Loģistikas speciālists strādā kopā ar uzņēmuma ražošanas (vai iepirkumu) un pārdošanas nodaļām. No ražošanas (vai iepirkumu) nodaļas viņš saņem informāciju par uzņēmuma darbībai nepieciešamo preču un produktu daudzumu, bet no pārdošanas nodaļas savukārt - datus par klientu pasūtītajām precēm un produktiem. Loģistikas speciālists plāno transportēšanas kārtību un grafiku, kā arī maršrutus, pa kuriem visizdevīgāk pārvadāt uzņēmumam vai tā klientiem nepieciešamās preces un produktus.

6.”Fitnesa treneris”. Nodarbības vadīja Pēteris Rumpis.

Vada aerobikas, fitnesa, „BodyBike” (uz velotrenažieriem), jogas un cita veida fiziskās nodarbības cilvēkiem grupās vai individuāli aerobikas zālē; vada individuālas nodarbības trenažieru zālē; plāno nodarbību saturu un gaitu, izstrādā klientiem individuālu treniņu programmu; demonstrē nodarbību apmeklētājiem vingrinājumus un seko līdzi pareizam to izpildījumam, nepieciešamības gadījumā labo kļūdas; noskaidro klientu veselības stāvokli, fiziskās sagatavotības līmeni un fizisko aktivitāšu mērķi (piemēram, samazināt lieko ķermeņa svaru, palielināt ķermeņa masu, izveidot muskuļu reljefu, uzlabot veselību, mazināt stresa ietekmi u.c.); iesaka klientiem piemērotu nodarbību veidu un fizisko slodzi, seko tās iedarbībai un ietekmei uz klientiem; ja studiju programmas ietvaros apgūts veselīga uztura pamatu kurss, var konsultēt klientus par veselīgu dzīvesveidu un veselīgu uzturu; sniedz klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu, ģīboņa gadījumā vai tml.

 

7.”Profesijas LMT”. Nodarbības vadīja mārketinga komunikāciju dienesta  Baiba Cīparsone-Taube

Pasākums sevī ietvēra tā vadītājas stāstījumu par darba iespējām LMT uzņēmumā, nepieciešamo izglītību, pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem ikdienas darba pienākumom, svarīgākajām prasmēm, kas ir ļoti nepieciešamas darbam šajā jomā. Skolēniem tika doti padomi CV izveidei un veiksmīgas darba intervijas norisei.