Skolas matemātikas olimpiāde

Nata Magdalēna Cielava (7a) – 1. vieta
Elza Ratniece (7a) – 1. vieta
Linda Lūkina (7b) – 1. vieta
Viktorija Dimza (7c) – 1. vieta
Elīna Lasmane (7c) – 1. vieta
Elīna Eiduka (8e) – 1. vieta
Aigars Belovs (9b) – 1. vieta
Tīna Kitija Ertmane (7b) – 2. vieta
Estere Zazerska (8e) – 2. vieta
Anna Margarita Vempere (9a) – 2. vieta
Artūrs Jakovļevs (7a) – 3. vieta
Amanda Korde (8e) – 3. veita
Laura Melngalve (9b) – 3. vieta
Anete Ance Auziņa (7a) – Atzinība
Amanda Saulīte (8a) – Atzinība
Katrīna Podiņa (9b) – Atzinība
Paldies skolotājām Līgai Strauss, Ingai Linkumai, Vijai Sležei, Irinai Bogdanovai!

Ogres , Ķeguma, Lielvārdes novadu apvienības
latviešu valodas un literatūras olimpiāde
8. – 9. klašu skolēniem


Amanda Saulīte (8a) – 1. vieta
Nikija Tēra (8e) – 3. vieta
Estere Zazerska (8e) – Atzinība
Mikus Filipenko (9b) – Atazinība
Paldies skolotājai Laimdotai Jonkusei!


Skolas latviešu valodas un literatūras olimpiāde

Nikija Tēra (8e) – 1. vieta
Aigars Belovs (9b) – 1. vieta
Amanda Saulīte (8a) – 2. vieta
Linda Babāne (9a) – 2. vieta
Estere Zazerska (8e) – 3. vieta
Laura Melngalve (9b) – 3. vieta
Ieva Miezere (8b) – Atzinība
Mikus Filipenko (9b) – Atzinība

Elizabete Pīlāce (11b) – 1. vieta
Maruta Sosnare (12b) – 1. vieta
Madara Teivāne (11b) – 2. vieta
Sāra Krustiņa (12b) – 2. vieta
Katrīna Paula Kravale (11b) – 3. vieta
Diāna Agapova (12b) – 3. vieta
Alise Gaiķe (12c) – 3. vieta
Paldies skolotājām Laimdotai Jonkusei, Svetlanai Sermulei, Ingrīdai Pētersonei, Velgai Kalniņai!

Skolas angļu valodas olimpiāde 10. – 12. klašu skolēniem

Anete Patrīcija Raiskuma (12b) – 1. vieta
Krišjānis Kaļāns (12b) – 2. vieta
Armands Ošiņš (12b) – 2. vieta
Mikus Villerušs (11b) – 3. vieta
Eridāna Jermacāne (12b) – Atzinība
Paldies skolotājam Leonīdam Sorokinam!

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu apvienības vācu valodas olmpiāde

10. – 12. klašu skolēniem
Linda Dinbire (12b) – 1. vieta
Anete Patrīcija Raiskuma (12b) – 2. vieta
Patrīcija Pučeka (10d) – 3. vieta
Paldies skolotājai Lilijai Otersonei!

Skolas krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde

Jana Mitičkina (9b) – 1. vieta
Katrīna Podiņa (9b) – 2. vieta
Evija Nikoleta Millere (9a) – 3. vieta
Sintija Zadaua (10d) – 1. vieta
Diamanta Ābola (10d) – 2. vieta
Santa Kalniņa (10d) – 3. vieta
Sofija Markova (11a) – 1. vieta
Jeļizaveta Bobrova (11a) – 2. vietas
Katrīna Vološina (11a) – 3. vieta
Diāna Agapova (12b) – 1. vieta
Laura Žukova (12b) – 2. vieta
Katrīna Hakova (12b) – 3. vieta
Paldies skolotājām Mārītei Karņickai, Dacei Jansonei, Larisai Radionovai!

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu apvienības
angļu valodas olimpiāde

10. – 12. klašu skolēniem
Anete Patrīcija Raiskuma (12.b) – 2. vieta
Krišjānis Kaļāns (12.b) – Atzinība
Paldies skolotājam Leonīdam Sorokinam!

R. Blaumaņa literārās prēmijas 15. konkurss

Laura Melngalve (9b) – 1. vieta
Liene Larionova (12a) – Atzinība
Paldies skolotājām Laimdotai Jonkusei, Ingrīdai Pētersonei!

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu apvienības bioloģijas olimpiāde

Anna Margarita Vempere (9a) – 1. vieta
Maksims Kudeikins (12b) – 1. vieta
Anete Patrtīcija Raiskuma (12b) – 2. vieta
Sāra Krustiņa (12b) – Atzinība
Katrīna Hakova (12b) – Atzinība
Paldies skolotājai Elvīrai Kadakovskai!

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu apvienības krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde  

Sofija Markova (11a) – 1. vieta
Katrīna Vološina (11a) – 1. vieta
Diāna Agapova (12b) – 1. vieta
Katrīna Podiņa (9b) – 2. vieta
Evija Nikoleta Millere (9a) – 3. vieta
Jeļizaveta Bobrova (11a) – 2. vieta
Paldies skolotājām Dacei Jansonei, Mārītei Karņickai!

Skolas franču valodas olimpiāde

Liene Larionova (12a) – 1. vieta
Rebeka Tomane (11a) – 2. vieta
Dagnija Ungure (11a) – 3. vieta
Krista Damkevica (10a) – Atzinība
Paldies skolotājai Gundegai Vekmanei!

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu apvienības vēstures olimpiāde
9. – 12. klašu skolēniem

Ance Gribuste (9a) – 1. vieta
Mikus Filipenko (9b) – 2. vieta
Eduards Alksnis (12a) – 3. vieta
Marta Gribuste (9a) – Atzinība
Rūta Cinīte (12b) – Atzinība
Mikus Muižnieks (12b) – Atzinība
Paldies skolotājām Dacei Zemītei, Valentīnai Gulānei!

Ogres, Ķeguma, Lielvārdes novadu apvienības filozofijas olimpiāde

Anta Pirktiņa (12c) – 1. vieta
Rūta Cinīte (12b) – 2. vieta
Sāra Krustiņa (12b) – 2. vieta
Maruta Sosnare (12b) – 3. vieta
Alise Gaiķe (12c) – Atzinība
Paldies skolotājai Dacei Zemītei!