Projekta dalībnieki:
AE Dr Francisco Fernandes Lopes (Portugāle),
I.I.S. “ Concetto Marchesi”(Itālija),
Profesionalna gymnaziya po veterinarna medicina “Prof. d-r Georgi Pavlov” (Bulgārija),
IES Villa de Vícar (Spānija),
Ogres Valsts ģimnāzija (Latvija),
2nd Geniko Lykeio Argostoliou (Grieķija)

Projekta apraksts
Kopš 1998. gada (okeānu starptautiskais gads) okeāni ir kļuvuši par nākotnes mantojumu. Un visproduktīvākās Zemes ekosistēmas ir piekrastes, jo tās sniedz mums tādus būtiskus pakalpojumus kā ūdens filtrēšana, zivju audzētavas, aizsardzība pret vētrām, katastrofu riska mazināšana un cits neatņemams pakalpojums – „zilā” oglekļa uzglabāšana.
Projekta stratēģiskā partnerība ir vērsta uz piekrastes ekosistēmām, kuras apdraud cilvēku klātbūtne. Ģeogrāfiski partneru skolas atrodas Vidusjūras, Melnās, Jonijas, Baltijas jūras un Atlantijas okeāna piekrastē.
Projekta mērķis ir uzlabot kopīgu viedokli par Eiropas piekrastes zonām, izmantojot šādus parametrus: atsevišķu bioloģisko un ķīmisko rādītāju izvēle, piemēram, zilā oglekļa daudzums un ūdens vides kvalitāte dažādos Eiropas piekrastes reģionos. Skolēni – Eiropas pilsoņi no dažādiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kas iesaistīti savākto datu analīzē un salīdzināšanā, ne tikai pilnveidos zināšanas par to, ko var darīt, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, bet arī veicinās dziļāku iesaisti un rūpes par līdzsvarotas ekosistēmas saglabāšanu piekrastes zonās.

Projekta ietvaros skolēniem un skolotājiem notiks mācību pasākumi par zilo oglekļa un piekrastes ekosistēmām. Tiks organizēti tematiskie semināri, ekskursijas, universitāšu apmeklējumi, pētījumi un rezultātu prezentācijas, kartēšanas aktivitātes.
Projekta tēma ir aktuāla un veicina skolēnu motivāciju STEM mācību priekšmetu apguvē. projekts ir interaktīvs veids, kā iemācīt studentiem veidot diagrammas, datu analīzi, datu prezentāciju, pētījumus, secinājumus.

Pirmā aktivitāte

2019. gada 17. martā trīs Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni- Maruta Sosnare, Amanda Znotiņa un Raivis Bērziņš Erasmus+ programmas ietvaros devās pieredzes apmaiņā uz Bulgāriju. Viņus pavadīja direktores vietniece izglītības jomā Inna Zeņkeviča un angļu valodas un informātikas skolotāja Viktorija Gailiša.

Šī gada  projekta tēma ir jūras vide un piesārņojums tajā, tāpēc dalībniekiem bija iespēja iesaistīties dažādās praktiskās un fiziskās aktivitātēs. Apmaiņas programmas skolēni jau iepriekš bija izveidojuši prezentācijas par jūras piesārņojumu, kuras prezentēja pārējiem projekta dalībniekiem. Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni bija sagatavojuši pētījumu par eitrofikāciju un mikroplastiku Baltijas jūrā.
Projekta laikā bija iespēja dot savu ieguldījumu vides tīrības uzlabošanā, savācot atkritumus Melnās jūras piekrastē, lai redzētu, ka šī problēma patiešām pastāv. Izzinoša bija lekcija par piejūrā mītošajiem dzīvniekiem, galvenokārt putniem, kurus vēlāk varēja vērot Kaliakrā.

Interesanta bija arī darbošanās radoši praktiskā darbnīcā, kurā bija iespēja palīdzēt bērniem ar īpašām vajadzībām veidot sienas dekorus no jūrā atrodamiem materiāliem.
Dzīvojot nedēļu viesģimenē, bija iespēja iepazīties ar bulgāru kultūras tradīcijām, kā arī nobaudīt vietējos ēdienus. Brīvajā laikā varēja aplūkot dažādus Dobričas, Balčikas un Varnas arhitektūras pieminekļus.
Iesaistoties “Erasmus+” programmā, skolēniem ir dota lieliska iespēja aizceļot uz kādu no projektā iekļautajām valstīm, lai iepazītu tās valsts kultūru, apmainītos pieredzē un diskutētu par kādu no pasaulē aktuālām tēmām, kā arī iegūtu jaunus ārzemju draugus un pavadītu brīnišķīgu nedēļu kopā ar sev līdzīgi domājošiem un darīt gribošiem jauniešiem!
Piedaloties projektā, secināts, ka apmaiņas programma palīdz attīstīt komunikācijas prasmes, uzlabo iemaņas uzstāties publikas priekšā, kā arī veicina spējas sastrādāties komandā.

Maruta Sosnare, Ogres Valsts ģimnāzijas 11.b klases skolniece