Projekta dalībnieki:   
1.   Iskenderun Cumhuriyet Anadolul licejs – Turcija (Iskenderun)
2.   Ogres Valsts gimnāzija – Latvija (Ogre)
3.   Tuszyn 1. Pamatskola – Polija (Tuszyn)
4.   Albesti 1. ģimnāzija – Rumānija (Albesti)
5.  Necmi Muammer Ortaokulu vidusskola –  Turcija (Zile-Tokat)

Projekta uzdevumi:

  1. Izveidot projekta mājaslapu.
  2. Padziļināt skolēnu motivāciju apgūt angļu valodu.
  3. Pilnveidot angļu valodas zināšanas, izmantojot dažādas tehnoloģijas (filmas, audio,  viedierīces, aplikācijas).
  4. Stiprināt starpkultūru saikni un sadarbību starp dažādām nacionalitātēm.
  5. Radīt izpratni par kultūru dažādību un līdzību.
  6. Iekļauties digitālajā ērā, veiksmīgi izmantojot IT.
  7. Dalīties pieredzē  par kompetenču izglītību svešvalodu jomā.

Projekta īstenošanas periods:  08.10.2018. – 07.04.2020.
Projekta finansējums – 19 787.00 EUR

1. ativitāte Turcijā un 2. aktivitāte Latvijā

Ogres Valsts ģimnāzijā 2018./19. mācību gadā tiek realizēti vairāki Erasmus+ programmas projekti. Šonedēļ norisinājās projekta “Mūsdienīga angļu valodas mācīšana un mācīšanās” aktivitātes. 

Erasmus+ projektu “Mūsdienīga angļu valodas mācīšana un mācīšanās” (“English Language Acquisition with Blended Learning”) Ogres Valsts ģimnāzijā koordinē skolotāja Gundega Vekmane. 

Projektā piedalās trīs valstu skolas. No Turcijas šajā projektā iesaistījušās divas vidējās izglītības iestādes, viena ģimnāzija no Rumānijas un viena no Latvijas – Ogres Valsts ģimnāzija. 

Projektā ir izvirzīti vairāki uzdevumi saistībā ar angļu valodas apguvi, un tie ir:  padziļināt skolēnu motivāciju apgūt angļu valodu; pilnveidot angļu valodas zināšanas, izmantojot dažādas tehnoloģijas; stiprināt starpkultūru saikni un sadarbību starp dažādām nacionalitātēm; radīt izpratni par kultūru dažādību un līdzību; iekļauties digitālajā ērā, veiksmīgi izmantojot IT; dalīties pieredzē par kompetenču izglītību svešvalodu jomā. 

Pirmais projekta seminārs notika 2018. gada novembrī Turcijas pilsētā Iskenderunā (Iskenderuna Cumhuriyet Anadolul licejā), Ogres Valsts ģimnāziju pārstāvēja skolotājas Māra Dātova un Velga Kalniņa. Semināra laikā skolotāji iepazinās ar Iskenderunas liceju, tā darba stilu, vēroja e-vides pielietojamību valodu mācību stundās, strādāja darbnīcās, apgūstot “Moodle, web 2,0 tools, Gamification un LMS aplikācijas, kā arī darba grupās analizēja un vērtēja 21. gadsimta skolēnu prasmes un iemaņas. Bija iespēja arī iepazīties ar mācību procesu Iskenderunas privātskolā un paviesoties Iskenderunas izglītības pārvaldē. 

Otrais projekta seminārs norisinās no 2019. gada 25. līdz 30. martam Ogres Valsts ģimnāzijā. 

Semināra pirmajā dienā projekta dalībnieki apmeklēja Ogres novada pašvaldību, kur, tiekoties ar pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgas komitejas priekšsēdētāju Artūru Manguli un Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāju Sandru Grunti, guva priekšstatu par Ogres novadu, mācījās latviešu tautas dziesmas un, protams, pārrunāja ar izglītības darba pilnveidošanu saistītus jautājumus. 

Nedēļas laikā projekta dalībnieki iepazinās ar izglītības sistēmu valstī un Ogres novadā, ar Ogres Valsts ģimnāzijas mācību procesa darba metodēm, viesojās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Universitātes Dabas mājā. Projekta dalībnieki izglītības uzņēmuma “Lielvārda” Kompetences centrā piedalījās nodarbībās par kompetenču pieeju un e-vides izmantošanu mācību saturā. Projekta laikā norisinājās diskusija par drošu internetu, kā arī projekta dalībniekiem bija iespēja noklausīties Oxford University Press pārstāvniecības Latvijā vecākās konsultantes Daces Miškas lekciju “21. gadsimta skolēns”. 

Ogres Valsts ģimnāzija ne tika uzņēma projekta dalībniekus no citām valstīm un gādāja par sekmīgu projekta nedēļas norisi, bet arī deva iespēju iepazīties ar angļu valodas apmācības procesu – projekta dalībnieki apmeklēja ģimnāzijas angļu valodas skolotāju vadītās stundas, vēroja un vērtēja to norisi.Avots: http://www.ogresnovads.lv/lat/izglitiba/?page=2&doc=36184